Uzm. Dr.Zeliha Aksoy

  • İlgi Alanları
  • Obezite
  • Reflü
  • Kansızlık
  • Hipertansiyon
  • Fibromiyalji
  • Migren
  • Diyabet
  • Tiroid
Eğitim ve Uzmanlık

1992 - 1998 - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi
1999 - 2005 - Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzmanlık Eğitimi
2009 - 2010  - Yeditepe Üniversitesi, Akupunktur Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
Kocaeli-İzmit Seka Devlet Hastanesi
Kocaeli-İzmit Kızılay Tıp Merkezi
Kocaeli Tıp Merkezi
Kocaeli-Medcity Cerrahi Tıp Merkezi

Kurs ve Sertifikalar
1)   Kadın Hormon Düzensizlikleri ve Hormon Replasmanı konulu Fonksiyonel Tıp Eğitim Kursu,16-18 Mart 2018
2)   HPA Stres Aksı- Tiroid- Erkek Hormonları konulu Fonksiyonel Tıp Eğitim Kursu,18-20 Mayıs 2018
3)   Reflü ile 1 Gün kursu, Ege üniversitesi Gastroenteroloji Çalışma Grubu, 15 Eylül 2017
4)   İletişimde Farklılıkları Yönetmek Eğitim Programı, 4 Haziran 2016
5)   Toksisite ve Tedavisinde Bütüncül Yalaşımlar Kurs-2( mart 2017),
6)   Toksisite ve Tedavisinde Bütüncül Yalaşımlar Kurs -3(nisan 2017)
7)   ÇT Aku Noktalarına Bilimsel Batı ve Nöralterapi Yaklaşımı 2. Basamak Kursu, 21-22 Şubat 2015
8)   TME Diş Bozucu Alan Şelasyon Etkin Yaklaşım Semineri, 23-24 mayıs 2015
9)   Elektroinformasyon EAV- VEGA TEST Semineri, 12-13 Aralık 2015
10)  Tiroid Hastalıkları Kursu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kursu, 5 Ekim 2013
11) İnsuline Talks in St.Petersburg klinik deneyim toplantısı, 6-8 Haziran 2011
12) İstanbul Üniversitesi CTF Sürekli Tıp Etkinlikleri Hepato-Biliyer Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyumu, 10-11 Ocak 2002
13) İstanbul Üniversitesi CTF Sürekli Tıp Etkinlikleri Romatolojik Hastalıkları Sempozyumu, 17-18 Nisan 2003
14) İstanbul Üniveristesi CTF Sürekli Tıp Etkinlikleri Kanamave Tromboza Eğilim Sempozyumu, 6-7 Kasık 2003
15) Türk Kardiyoloji Derneği Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji Çalışma Grubu, Yeni Bin Yılda Aritmiye Yaklaşım Mezuniyet Sonrası İnteraktif Eğitim Toplantısı, 18-20 Ağustos 2002
16) 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Acil Sorunları Kursu, 20 Eylül 2000
17) Marmara Diyabet Grubu, 4. ve 5. Mezuniyet Sonrası Diyabet Eğitim Kursları ( 2000, 2001)

1) Y Yalcın ,Z Aksoy, F Cürebal, H Karadayı,A Oğuz. Kronik Böbrek Yetersizlikli Olgularda Hemodiyaliz ve Periton Diyalizinin Lipid Profili Üzerine Etkisi.Medeniyet Medical Journal 18(4),209-210,2003

2) G Gököz Doğu, N soner, Ö Soysal, O yıldırım, Z aksoy, A Değirmenci, Ö Yazıcıoğlu, B Eralp. Üst GİS Kanamalı olgularımızın Endoskopik Analizi. Medeniyet Medical Journal 19(2), 73-74

3) H Karadayı Ergin, S Alışır, A Sevük, Z Aksoy, S Hekimoğlu. Brown tumour in patients with hyperparathyroidism. Medeniyet Medical Journal .2004; 19(3):170-171

4) N Bambul, AN Erbakan, Z Aksoy. Kemiğin Paget Hastalığı. Göztepe Tıp Dergisi. 16:182-185,2001

5)G Gököz Doğu, N Soner, O Yıldırım, Z Aksoy, N Bambul. Thrombotik Thrombocytopenic Purpura. Medeniyet Medical Journal 2002;17(1), 57-58

6) N Bambul, AN Erbakan, N Soner, Z aksoy, MK Özbek, GG Doğu. Renal Tubuler Acidosis with Hypokalemic Paralysis and Nephrolitiasis. Medeniyet Medical Journal.16(4), 241-244

7) E Akyer, MS Çınar, G Gököz Doğu, Z Aksoy, N Bambul. Otoimmun Hemolitik Anemi. Göztepe Tıp Dergisi 2002;1(2):7-8

8) G Gököz Doğu, Ö Soysal, O Yıldırım, Z Aksoy, A Değirmenci, B Eralp. Multible Myeloma with Together Solitary Plasmacytoma. medeniyet Medical Journal. 2004; 19(2):111-112

9) E.Akyer, M.S.Çınar, Z.Aksoy, G.Göközdoğu, B.Eralp.Cerivastatin'in İndüklediği Rabdomiyoliz. Göztepe Tıp Dergisi 2000;15(4):243-244

 10) H E Karadayı, S Alışır, Z aksoy. Kronik Hemodiyaliz Hastaları ile Periton Diyalizi Hastalarının Klasik Koroner Risk Faktötleri ve Homosistein Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 67:2, 2004

11) Ö Sezgin, Z aksoy,G.Göközdoğu, H çiftçi. Hipofiz Adenomu Görüntüsü Veren Primer Hipotiroidiye Bağlı Tirotrop Hiperplazi. Güncel Acil Tıp Dergisi 2002;1(2):7-8