• Uzmanlık Alanları: Tamamlayıcı tıp yaklaşımları, Akupunktur, Ozon tedavisi, Mide hastalıkları, Barsak hastalıkları, Diyabet, Hipertansiyon, Obezite, Tiroid Hastalıkları, Solunum yolu hastalıkları
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İç Hastalıkları - Uzmanlık
Yeditepe Üniversitesi - Akupunktur Uzmanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi - Psikoloji - Yüksek Lisansı