Doç. Dr.Zeliha Kapusuz Gencer

  • İlgi Alanları
  • Dolgu
  • Botoks
  • Baş boyun cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Fırat  Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi İhtisası - Uzmanlık

Deneyim
Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi
Gaziantep Çözüm Kulak Burun Boğaz Tıp Merkezi
Bozok Üniversitesi Tıp  Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı
Yurt dışı Deneyim
Otoloji; House Ear Institute.Los Angelas/CALİFORNİA   15 Ocak-15 Şubat 2007
Rinoloji; UPEN Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery/Philedelphia 1şubat -30 Nisan 2011
Fasial Plastik; Harvard Universty- Massachusetes Eye and Ear Infarmary Face plastic and Face Nerve Center  2-28 May 2016

Kurs ve Sertifikalar
Botox Uygulama Sertifikası 2007 Rinokamp Bodrum
Deney hayvanları kullanım sertifikası, 26 Nisan-04 Mayıs 2010 Çukurova Üniversitesi, Adana
Yüz plastik Cerrahi Okulu 2015-2016
İş yeri Hekimliği sertifikası 2016 Aralık
Egiticilerin Egitimi Serifikası 2017 Şubat Bozok Üniversitesi

•    Projelerde Yaptığı Görevler :

•    FÜBAP-1134 Nolu  ‘’Kronik Süpüratif Otitis Medianın Tedavisinde Kullanılan Topikal Kulak Damlalarının İç Kulağa Etkisi;Deneysel Hayvan Çalışması’’ adlı AR-GE Projesinde araştırmacı

•    A.T.F.K.B.B/2011-31 nolu “Fasial Sinir Yaralanmalarını Klasik Mikrosütür Tekniği ve N-Buty-2-Cyanoacrylate Kullanılarak Onarımının Sinir Rejenerasyonu Üzerindeki Etkilerinin Histolojik Karşılaştırılması” adlı AR-GE Projesinde araştırmacı

•     2012TF-A31 nolu ‘’Ostrüktif uyku apne sendromunda leptin düzeyleri’’ AR-GE Projesinde Proje yöneticisi

•    2016TF-A38 nolu ‘’Septoplasti operasyonu planlanan hastalarda preop alınan kanda opioid resptörü, hastaların post op ağrı kesici kullanım düzeyi ve ağrılarının VAS skoru ile değerlendirilmesi’’ AR-GE Projesinde Proje yöneticisi

•    En İyi Araştırma Üçüncülük Ödülü

•    34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Otoloji-Nörootoloji Alanında En İyi Araştırma Ödülleri: Üçüncülük Ödülü

•    Mahmut Özkırış, Zeliha Kapusuz Gencer, Levent Saydam. ''Farklı Konsantrasyonlarda kullanılan povidon iyodinin kobay orta kulaklarında ototoksik etkisi(S-05). ''34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.10 Ekim 2012,Antalya, Türkiye.

•    A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

•    A1. Alpay HC, Kalidag T, Keles E, Kaygusuz I, Yalcin S, Kapusuz Z. The effects of fine-needle biopsy on thyroid hormone levels.Otolaryngol Head Neck Surg (SCI). 2007; 136(6): 942-45.

•     A2.  Kapusuz Z, Keles E, Alpay HC, Karlidag T, Kaygusuz I, Uzunlar AK, Orhan I, Yalcin S. The effect of topical ciprofloxacin and steroid-containing ear drops for chronic suppurative otitis media on the internal ear. Eur Arch Otorhinolaryngol (SCI-Expanded). 2010; 267(1): 35-41.

•    A3.  Keleş E, Kapusuz Z, Gürsu MF, Karlıdag T, Kaygusuz İ, Gülcü Bulmuş F,  Yalcın Ş. The Relationship Between Metabolic Presbycusis and Serum Paraoxonase/Arylesterase Activity. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg (SCI-Expanded). December 2011 DOI: 10.1007/s12070-011-0382-8

•    A4. Sakallioğlu Ö, Düzer S and Kapusuz Z. The Efficiacy of Anterior and Posterior Archs Suturation at Inferior Tonsillar Pole for Posttonsillectomy Pain Control. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg (SCI-Expanded). DOI: 10.1007/s12070-011-0357-9

•    A5. Sakallioğlu Ö, Düzer S, Kapusuz Z,  Soylu E. The Evaluation of Nasal Mucociliary Activity After Septoplasty and External Septorhinoplasty. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg(SCI-Expanded). DOI 10.1007/s12070-012-0532-7.

•    A6.  Özkiriş M, Kapusuz Z, Yildirim YS, Saydam L. The effect of paracetamol, metamizole sodium and ibuprofen on postoperative hemorrhage following pediatric tonsillectomy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol(SCI). 2012; 76(7):1027-29.

•    A7. Ozkiriş M, Kapusuz Z, Saydam L. Comparison of ropivacaine, bupivacaine and lidocaine in the management of post-tonsillectomy pain. Int J Pediatr Otorhinolaryngol (SCI). 2012; 76(12): 1831-34.

•    A8.  Ozkiriş M, Kapusuz Z, Saydam L. The prevalence of middle ear diseases among 7- to 13-year-old primary school students in Yozgat province. Turk J Pediatr (SCI-Expanded). 2012; 54(5): 493-96

•    A9. Okur A, Ozkiris M, Kapusuz Z, Karaçavus S, Saydam L. Characteristics of articular fossa and condyle in patients with temporomandibular joint complaint. Eur Rev Med Pharmacol Sci(SCI-Expanded ). 2012; 16(15): 2131-35.

•     A10. Ozkiriş M, Kapusuz Z, Saydam L. Comparison of three techniques in adult tonsillectomy. Eur Arch Otorhinolaryngol (SCI-Expanded ). 2013; 270(3):1143-47.

•    A11. Özkiriş M, Karaçavuş S, Kapusuz Z, Saydam L .Comparison of two different adenoidectomy techniques with special emphasize on postoperative nasal mucociliary clearance rates: coblation technique vs. cold curettage. Int J Pediatr Otorhinolaryngol (SCI). 2013; 77(3): 389-93.

•    A12. Ozkırış M, Kapusuz Z, Karaçavuş S, Saydam L. The effects of lycopene on cisplatin-induced ototoxicity. Eur Arch Otorhinolaryngol (SCI-Expanded ). 2013 Jan 29. (DOI 10.1007/s00405-013-2352-0)

•    A13. Ozkırış M, Karaçavuş S, Kapusuz Z, Saydam L. The impact of unilateral concha bullosa on mucociliary activity: an assessment by rhinoscintigraphy. Am J Rhinol Allergy (SCI). 2013 ;27(1):54-57.

•    A14. Ozkırış M, Kapusuz Z, Saydam L. The frequency of adenotonsillectomies in relation to socioeconomic status among primary school students in Yozgat province. Turk J Pediatr (SCI-Expanded ). 2013; 55(1):74-77

•    A15. Özkiris M, Kapusuz Z, Öztürk S, Bolat E, Saydam L. The effects of sevoflurane and isoflurane in nasal septal surgery. J Craniofac Surg (SCI). 2013; 24(2):592-95.

•    A16. Ozkırış M, Kapusuz Z, Saydam L. Ototoxicity of different concentrations povidone-iodine solution oppliedto the middle ear cavity of rats. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg (SCI-Expanded ). DOI: 10.1007/s12070-012-0615-5.

•    A17. Kapusuz Z, Ozkırış M, Kala M, Saydam L. Protective role of bilberry extract against cisplatin induced ototoxicity in rats. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg(SCI-Expanded ). 2013 Mar. DOI: 10.1007/s12070-013-0642-x.

•    A18. Kapusuz Gencer Z, Ozkırış M, Okur A, Karaçavuş S, Saydam L. The effect of nasal septal deviation on maxillary sinus volumes and development of maxillary sinusitis. Eur Arch Otorhinolaryngol (SCI-Expanded ). 2013 Mar 20. [Epub ahead of print] DOI: 10.1007/s00405-013-2435-y.

•    A19. Ozkırış M, Kapusuz Z, Günaydın I, Kubilay U, Pırtı I, Saydam L. Does rheumatoid arthritis have an effect on audiovestibular tests? Eur Arch Otorhinolaryngol (SCI-Expanded ). 2013 May 12 [Epub ahead of print] DOI 10.1007/s00405-013-2551-8

•    A20. Kapusuz Z, Özkiriş M, Okur A, Saydam L. Pseudomeningocele presenting as a cyst of the external auditory canal. J Craniofac Surg(SCI). 2013; 24(3):e235-7.

•    A21. Ozkırıs M, Kapusuz Z, Seçkın S, Saydam L. Fungus ball in concha bullosa: a rare case with anosmia.Case Rep Otolaryngol. 2013;2013:920406. doi: 10.1155/2013/920406. Epub 2013 Jul 8

•    A22.  Özkırış M, Kapusuz Z, Saydam L. Comparison of nasal packs with transseptal suturing after nasal septal surgery. Am J Otolaryngol (SCI-Expanded ). 2013; 34(4):308-11.

•    A23. Özkırış M, Kapusuz Z, Kader Ç,  Saydam L.Ocular surface culture changes in patients after septoplasty. Turkish Journal of Medical Sciences (SCI-Expanded). (BASKIDA)(DOI:10.3906/sag-1211-10)

•    A24. Özkırış M, Kader Ç, Kapusuz Z. An Unusual Case of Tick Exposure:Tick in the External Auditory Canal.. Balkan Med J 2013; 30: 342 (DOI:10.5152/Balkanmedj.2013.006)

•    A25. Gencer ZK, Özkiriş M, Okur A, Karaçavus S, Saydam L .The possible associations of septal deviation on mastoid pneumatization and chronic otitis. Otol Neurotol(SCI). 2013; 34(6):1052-57.

•    A26. Celikbilek A, Gencer ZK, Saydam L, Zararsiz G, Tanik N, Ozkiris M.Serum uric acid levels correlate with benign paroxysmal positional vertigo.Eur J Neurol. 2013 Aug 19. doi: 10.1111/ene.12248.

•    A27. Gencer ZK, Ozkiriş M, Gencer M, Saydam L. Comparison of ropivacaine, bupivacaine, prilocaine, and lidocaine in the management of pain and hemorrhage during nasal pack removal. Am J Rhinol Allergy(SCI). 2013; 27(5):423-25.

•    A28. Ozel HE, Ozkiriş M, Gencer ZK, Saydam L. Audiovestibular functions in noninsulin-dependent diabetes mellitus. Acta Otolaryngol. 2013 Oct 16. [Epub ahead of print] doi:10.3109/00016489.2013.840925(SCI)

•    A29. Kapusuz Gencer Z, Ozkırış M, Günaydın I, Saydam L. The impact of ankylosing spondylitis on audiovestibular functions. Eur Arch Otorhinolaryngol (SCI-Expanded ). 2013 Oct 6. [Epub ahead of print] DOI 10.1007/s00405-013-2743-2

•    A30. Özkırış M, Karaçavuş S, Kapusuz Z, Balbaloğlu Ö, Saydam L. Dose bone mineral density have an effect on hearing loss in post-menoupausal patients?Annals of Otology,Rhinology,Laryngology (SCI). (Kabul tarihi:11/03/2013)eliha Kapusuz Gencer; Mahmut Özkırış; Aylin Okur; Murat Korkmaz; Levent Saydam. A comparative study on the impact of intraarticular injections of hyaluronic acid, tenoxicam and betametazon on the relief of temporomandibular joint  isorder complaints. PII: S1010-5182(14)00043-2 .DOI: 0.1016/j.jcms.2014.01.041. Reference: YJCMS 1726.  To appear in: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. Received Date: 15 May 2013. Revised Date: 7 January 2014. Accepted Date: 8 January 2014 (SCI)

•    A31. Zeliha KAPUSUZ GENCER, Mahmut ÖZKIRIŞ,Yeşim GÖÇMEN, Yavuz Selim İNTEPE, İbrahim AKIN, Namık DELİBAŞI, Levent SAYDAM . The Correlation of Serum Levels Of Leptin, Leptin Receptor And NOx (NO2− AndNO3−) In Patients  With Obstructive Sleep Apnea Syndrome European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck (SCI-E)

•    A32. Mahmut Ozkırıs, Reha Aydin, Zeliha Kapusuz, and Levent Saydam. Comparison of topical anesthetic effects of lidocaine, prilocaine, ropivacaine, and bupivacaine in transnasal fiberoptic nasopharyngolaryngoscopy. Am J Rhinol Allergy 28, 1–3, 2014; doi: 10.2500/ajra.2014.28.4028(SCI)

•     A33. Aylin Okur, Mahmut Ozkırıs, Halil İbrahim Serin, Zeliha Kapusuz Gencer, Seyhan Karacavus,Leyla Karaca,  Mecit Kantarcı,  Levent Saydam. Is there a relationship between symptoms of patients and tomographic characteristics of styloid process?Surg Radiol Anat. DOI 10.1007/s00276-013-1213-2. Received: 7 June 2013 / Accepted: 10 October 2013(SCI-E)

•     A34. Zeliha Kapusuz Gencer, Mahmut Özkırış, Mehmet Balcı, Yalcın Erdogan, Nezihe Yılmaz, Levent Saydam. The effects of regular hot black tea consumption on nasal carriage of Methicillin-ResistantStaphylococcus Aureus. Makale no: KBBI-45336DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.45336. Kabul tarihi: 30.01.2014

•    A35.  Emine Colgecen, Kemal Özyurt, Yavuz Selim İntepe, Zeliha Kapusuz Gencer, Mahmut Özkırış, Ghaniya Ede, Seyhan Karaçavuş Skin prick test results in patients with atopic symptoms in yozgat district. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi pISSN 1309-8578.eISSN 1309-662

•     A36. The relation between childhood obesity and adenotonsillar Hypertrophy. Ghaniya Daar , Kamran Sarı,  Zeliha Kapusuz Gencer,  Hüseyin Ede,  Reha Aydın, Levent SaydamDaar G1, Sarı K, Gencer ZK, Ede H, Aydın R, Saydam L. The relation between childhood obesity and adenotonsillar hypertrophyEur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Feb 10

•    A37. Sari K, Ede H, Kapusuz Gencer Z, Ozkiris M, Gocmen AY, Intepe YS .The correlation of serum growth differentiation factor-15 level in patients with obstructive sleep apnea.Biomed Res Int. 2015;2015:807683. doi: 10.1155/2015/807683. Epub 2015 May 4.

•    A38.  Zeliha Kapusuz Gencer, Levent Saydam, Noam A. Cohen, Cemal Cingi.  N-acetylcysteine effects on sinonasal cilia function. ENT Updates 2015;5(3):87–92 doi:10.2399/jmu.2015003002

•    D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

•    D1. Gök Ü, Kapusuz Z, Sapmaz E, Yıldız M. Ani İşitme Kaybında Saf Ses Odiyogram Tipleri ile Prognoz Arasındaki İlişki. Fırat Tıp Dergisi 2007; 12(1): 13-16

•    D2. Gök Ü, Halifeoğlu İ, Yıldız M, Canatan H, Gürsu Mf, Gülcü F, Kapusuz Z. Gürültüye Bağli Işitme Kaybi Bulunan Hastalarda Paraoksanaz Ve Serum Lipid Parametrelerinin Seviyeleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2005; 19( 4): 257-261

•    D3.  Kapusuz Z, Sakallıoğlu Ö, Düzer S, Saydam L. Mastoidektomi Sırasında Karşılaşılan Anatomik Varyasyonlar. Kafkas J Med Sci 2011; 1(1):13–15

•    D4. Kapusuz Z,  Saydam L, Sakallıoğlu Ö,  Düzer Ö. Tip 1 Timpanoplastide Fasya Ve Kartilaj Greft Kullanımı Sonuçları. Bozok Tıp Derg. 2011; 2:1-6

•    D5.  Düzer S, Sakallıoğlu Ö, Kapusuz Z, Saydam L. Erişkin Bir Hastada Koanal Atrezi. Bozok Tıp Derg. 2011; 2:51-54

•    D6. Kapusuz Z,  Sakallıoğlu Ö, Göçmen Y, Saydam L. Cerrahi Teknik Seçiminin Tonsillektomi Sonrası Kanama Olasılığı Üzerine Etkisi. Fırat Tıp Dergisi 2012; 17(1): 36-39

•    D7. Özkırış M, Kapusuz Z, Saydam L. Kulak Burun Boğaz Alanında Biyofilm. Bozok Tıp Dergisi.2012; 2(1):31-34

•    D8. Kapusuz Z, Özkırış M, Sakallıoğlu Ö, Saydam L. Nazal Polipler. Bozok Tıp Dergisi.2012; 2(1):35-41

•    D9. Sakallıoğlu Ö, Pehlivan S, Kapusuz Z, Solmaz ÖA, Düzer S. Basal cell adenocarcinoma of the minor salivary gland: a case report. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012; 22(1):46-49.

•    D10. Kapusuz Z, Ozkırış M, Okur A, Saydam L. The prevalence of adenoid hypertrophy in adults in a rural area of Turkey. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012; 22(4):225-27.

•    D11. Sakallıoğlu O, Solmaz OA, Düzer S, Kapusuz Z, Pehlivan S.  Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma associated with inflammatory nasal polyposis: a case report. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg. 2012; 22(4):232-35.

•    D12. Özel HE, Özkırış M, Gencer ZK, Saydam L. Genetic basis of head and neck cancers and gene therapy. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2013; 23(2):127-32.

•    D13. Ozkırış M, Okur A, Kapusuz Z, Saydam L. Forestier Sendromu:Nadir bir disfaji nedeni. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg-53496 Kabul tarihi 23/01/2013

•    D14. Çölgeçen  Özel E, Yıldırım Erdoğan N, Okur A, Kapusuz Gencer Z, Kızılkaya H,  Saydam L, Günaydın İ. Tekrarlayan Polikondrit: İki Olgu Sunumu.Dermatoz 2013;4(1):23-26.

•    D15. Kantekin Y, Sarı K, Özkırış M, Kapusuz Gencer Z.An Unusual Cause of Bleeding on the Floor of Mouth: Leech Infestation. Turkiye Parazitol Derg. 2015 Dec;39(4):323-5. doi: 10.5152/tpd.2015.4254.

•    E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

•    E1. Alpay H.C,Karlıdağ T, Keleş E, Kaygusuz İ, Yalçın Ş, Kapusuz Z. Boyun kitleleri;118 olgunun analizi.28.Türk ulusal otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi (21-26 Mayıs 2005)Antalya, Türkiye.

•    E2. Alpay H.C,Karlıdağ T, Keleş E, Kaygusuz İ, Yalçın Ş, Kapusuz Z .Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid hormon düzeylerine etkisi 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi( 21-26 mayıs 2005). Antalya, Türkiye

•     E3. Kapusuz Z,  Saydam L .Tip 1 timpanoplastide fasiya ve kartilaj greft kullanımı sonuçlarımız.32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun  Cerrahisi Kongresi (27-31 Ekim 2010) Antalya, Türkiye

•    E4. Kapusuz Z,  Saydam L. Cerrahi teknik seçiminin tonsillektomi sonrası kanama olasılığı üzerine etkisi. 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (27-31 Ekim 2010) Antalya, Türkiye

•    E5. Kapusuz Z,  Saydam L. Mastoidektomi Sırasında Karşılaşılan Anatomik Varyasyonlar.  32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (27-31 Ekim 2010). Antalya, Türkiye.

•    E6. Özkırış M, Kapusuz Z, Akın İ, Saydam L. Yaban mersini ekstresinin sıçanlarda cisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisi. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Sözlü Sunum). 02-06 Kasım 2012. Antalya, Türkiye.

•    E7. Özkırış M, Kapusuz Z, Saydam L. Ototoxicity of different concentrations povidone-iodine solution applied to the middle ear cavity of rats.  34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Sözlü Sunum). (En iyi bilimsel araştırma dalında 3. lük ödülünü aldı.) 02-06 Kasım 2012. Antalya, Türkiye

•    E8. Kapusuz Z, Özkırış M, Sakallıoğlu Ö, Saydam L. Fasial sinir yaralanmalarının klasik mikrosütür tekniği ve N-butyl-2-cyanoacrylate kullanılarak onarımının sinir rejenerasyonu üzerindeki etkilerinin histolojik karşılaştırılması. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Sözlü Sunum). 02-06 Kasım 2012. Antalya, Türkiye.

•    E9. Özkırış M, Karaçavuş S, Kapusuz Z, Saydam L. The impact of unilateral concha bullosa on mucociliary activity: an assessment by rhinoscintigraphy.  34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Sözlü Sunum). 02-06 Kasım 2012. Antalya, Türkiye

•    E10. Özkırış M, Kapusuz Z, Akın İ, Saydam L. The protective effects of lycopene on cisplatin-induced ototoxicity in rats; Ratlarda cisplatine bağlı ototoksisitede likopenin koruyucu etkisi. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Poster Sunumu). 02-06 Kasım 2012. Antalya, Türkiye

•    E11. Kapusuz Z, Özkırış M, Okur A, Yıldırım U,  Saydam L. Dışkulak Yolunda BOS İçeren Kistik Doku Herniasyonu. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Poster Sunumu). 02-06 Kasım 2012. Antalya, Türkiye

•    E12. Özkırış M, Kapusuz Z, Akın İ, Altındal E,  Saydam L. Piriform Sinüs Hemanjiomu: Nadir bir antite. . 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Poster Sunumu). 02-06 Kasım 2012. Antalya, Türkiye

•    E13. Özkırış M, Kapusuz Z, Okur A, Yıldırım U,  Saydam L. Forestier Sendromu: Nadir Bir Disfaji Nedeni. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Poster Sunumu). 02-06 Kasım 2012. Antalya, Türkiye

•    E14. Sakallıoglu Ö, Polat C,Soylu E, Düzer S, Kapusuz Gencer Z.Traneksamik asitin açık teknik septorinoplasti morbititesi üzerine etkilerinin degerlendirilmesi. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi(Poster). 02-06 Kasım 2012. Antalya, Türkiye

•    E15. Sakallıoglu Ö, Soylu E,Polat C, Soylu E, Kapusuz Gencer Z, Düzer S.Kafa travması sonrası karşı kulakta total işitme kaybı. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi(Poster). 02-06 Kasım 2012. Antalya, Türkiye

•    E16. Sakallıoglu Ö, Soylu E,Polat C, Soylu E, Düzer S, Kapusuz Gencer Z. Sfenokoanal polipli olgu sunumu. 34. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi(Poster). 02-06 Kasım 2012. Antalya, Türkiye

•    

•    E17. Özel E, Özyurt K, İntepe YS, Kapusuz Z, Özkırış M, Ede G. Atopik Semptomlu Hastalarda Prick Testi Sonuçları ve Total IgE Düzeyi ile İlişkisi. 24. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kongresi (Poster Sunumu).09-13 Ekim 2012.Gaziantep, Türkiye.

•    E18. Kapusuz Z, Özkırış M, Balbaloglu Ö,  Saydam L. Fibromiyajinin Kadınlarda İsitme Kaybı Gelişimi Üzerine Etkileri. 35. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi (2 - 6 Kasim 2013) Antalya Türkiye. (Kabul 02 Ekim 2013:SS-323, Sözel Sunum).

•    E19. Kapusuz Z, Özkırış M, Balcı M, Erdogan Y,Yılmaz N,  Saydam L. Çay İçicilerinde Metisiline Resistans Stafilokokus Aureusun Nazal Taşıyıcılığı. 35. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi (2 - 6 Kasim 2013) Antalya Türkiye. (Kabul 02 Ekim 2013:Poster-0311).

•    E20. Kapusuz Z, Özkırış M,  Saydam L, Dağlıoğlu K, Sakallıoğlu Ö, Koyuncu Y,Polat S, Kanmaz A. N-butyl-2-cyanoacrylate solüsyonunun acık yara rejenerasyonu üzerindeki etkilerinin elektron mikroskopik-histomorfolojik incelenmesi 35. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi (2 - 6 Kasim 2013) Antalya Türkiye. (Kabul 02 Ekim 2013 :Poster-0302).

•    E21. Mahmut Özkırış, İbrahim Akın, Zeliha Kapusuz Gencer, Reha Aydın, Levent Saydam. Nadir bir antite: Posterior laringeal web. 35. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi (2 - 6 Kasim 2013) Antalya Türkiye. (Kabul 02 Ekim 2013 :Poster-172).

•    E22. Kapusuz Z, Özkırış M,Okur A,Korkmaz M, Saydam L. Temporamandibular Eklem Bozukluğunda Intraartikuler Tedavi Ve Sonuçları. 35. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi (2 - 6 Kasim 2013) Antalya Türkiye. (Kabul 02 Ekim 2013:Poster-0318).

•    E23. Mahmut Özkırış, İbrahim Akın, Zeliha Kapusuz Gencer, Reha Aydın, Levent Saydam. Konjenital bilateral preauriküler sinüs. 35. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi (2 - 6 Kasim 2013) Antalya Türkiye. (Kabul 02 Ekim 2013 :Poster-133).

•    E24.  Mahmut Özkırış, Reha Aydın, Selda Seçkin, Zeliha Kapusuz Gencer, Levent Saydam.  Nadir bir antite: Orta konka kaynaklı izole nazal polip. 35. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi (2 - 6 Kasim 2013) Antalya Türkiye. (Kabul 02 Ekim 2013 : Poster-091).

•    E25. Mahmut Özkırış, Reha Aydın, Zeliha Kapusuz Gencer, Levent Saydam. Nazal septum deviasyonu olan hastalarda Olfaktor Bulbus volüm değişiklikleri. 35. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi (2 - 6 Kasim 2013) Antalya Türkiye. (Kabul 02 Ekim 2013 :Sözlü sunum-134).

•    F.

•    F.1. Düzenledigi Kongre Ve Seminerler

•          1.Vertigo Seminerleri I. 18.05.2012 YOZGAT

•          2. Vertigo Seminerleri II. 11.04.2013 YOZGAT

•    

•    F.2.  Ulusal Bilimsel Toplantılardaki Konuşmalar Ve Oturum Başkanlığı

•    1. Yrd.Doc.Dr Zeliha Kapusuz

•    Larenks Kanserleri

•    Fırat- Dicle Havzası KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Bilimsel Etkinlikleri XX1X (15-18 Eylül 2010)

•    2. Sözel sunumlar Mira 3 Salonu

•    Oturum Başkanları: İlknur Haberal, Zeliha Kapusuz

•    32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (28 Ekim 2010)

•    3. Yrd.Doc.Dr Zeliha Kapusuz

•    Vestibüler sistem fizyolojisi

•    Vertigo Seminerleri I-18.05.2012

•    Yrd.Doc.Dr Zeliha Kapusuz

•    Bozok Tıp Sempozyumu

•    Birinci Basamakta Sık Görülen Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Yaklaşım

•    Doç.Dr.Zeliha KAPUSUZ GENCER,

•    Kranyal Nevraljiler ve Yansıyan Ağrılar Tedavi

•    37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi (26-31 Ekim) 31 Ekim 2015 tarihi saat 14:45

•    Doç.Dr.Zeliha KAPUSUZ GENCER

•    38. Türk Ulusal KBB & BBC Kongresi

•    Dolgu Teknikleri ve Botoks Uygulaması panel

•     26-30 Ekim 2016

•    26 Ekim Çarşamba(13:30 -14:45)

•    F.4.Katıldığı Kongre, Sempozyum ve Diğer Aktiviteler:

•    11.Ulusal KBB Kongresi 17-19 Nisan 2014

•    Solunum Zirvesi ikizdere (28 Temmuz-1 Ağustos 2010)

•    Fırat- Dicle Havzası KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Bilimsel Etkinlikleri XX1X (15-18 Eylül 2010)

•    5.Ulusal rinoloji kongresi (28-31 mayıs 2009)

•    Ulusal Allerji ve kinik immünoloji kongresi.Dubai.(26-29 Mart 2009)

•    16.Ulusal Allerji ve kinik immünoloji kongresi (19-23 Kasım 2008)

•    3. Bodrum Rhıno camp (20-24 Haziran 2008)

•    2. Bodrum Rhıno camp (13-17 Haziran 2007)

•    29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi kongresi (26-31 Mayıs 2007)

•    2. Ulusal Rinoloji Kongresi (23-26 Şubat 2006)

•    28.Türk Ulusal Otorinolarngoloji ve Baş-Boyun cerrahisi Kongresi (21-26 Mayıs 2005)

•    28.Ulusal KBB kongresi(21-26 Mayıs 2015 Antalya)

•    Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi vakfı 2.Akademi Toplantısı (15-18 Nisan 2004)

•    X1X.Hacettepe Kulak-Burun-Boğaz alumni toplantısı (28-30 Mayıs 2003)