Dr. Öğr. ÜyesiZerrin Aydan Eyüboğlu

  • İlgi Alanları
  • Laparoskopik cerrahi
  • Jinekolojik operasyonlar
  • Gebelik takibi
  • Riskli gebelik takibi
  • Sezaryen
  • Genital estetik
  • İdrar kaçırma
  • Kısırlık

Eğitim ve Uzmanlık
2002-2009 – Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2009-2010- Tokat Sulusaray Devlet Hastanesi  Acil Servisi -- Devlet Hizmet Yükümlülüğü
2010-2014 - İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastaıkları ve Doğum Kliniği  – Uzmanlık Eğitimi/Araştırma Görevlisi
2014-2016 Ağrı Devlet Hastanesi - Devlet Hizmet Yükümlülüğü
2016-2021 İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastaıkları ve Doğum Kliniği – Uzman Hekim

Kurs ve Sertifikalar
2017 -  İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri- ıvf öncesi hasta hazırlama ve ovulasyon indüksiyonu kursu
2018 - İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri-  Obstetrik Anal Sfinkter hasarı kursu
2018 - Acil obstetrik bakım klinisyen eğitimi, Sağlık Bakanlığı
2019 - Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, T.C.S.B.

Mesleki Üyelikler
Türk Jinekoloji ve Obsteterik Derneği -TJOD
Jinekolojik Endodkopi Derneği-JED
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği-TMFTP
Üreme Sağlığı ve infertilite Derneği -TSRM

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. k. Doğan, H. Güraslan,G.Özel, Z. Aydan, L. Yaşar. Seroprevalence rates of Toxoplasma gondii, rubella, cytomegalovirus, syphilis, and hepatitis B, seroprevalences rate in the pregnant population in İstanbul, Turkiye Parazitoloji Dergisi 2014 Dec;38(4):228-33.

doi: 10.5152/tpd.2014.3435.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan  bildiriler

2018- Anormal Smear Saptanan Hastalarda Tanı Yöntemlerinin ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi  İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri