Dr. Öğr. ÜyesiZeynel Canoğulları

  • İlgi Alanları
  • Androloji
  • Üriner sistem taş hastalıkları
  • Prostat hastalıkları
  • İdrar kaçırma
  • Üriner sistem kanserleri
  • İnmemiş testis
  • Sünnet
  • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Eğitim ve Uzmanlık
Marmara Üniversitesi (İng) Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Üroloji - Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türk Üroloji Derneği
Ürolojik Cerrahi Derneği
Endoüroloji Derneği
Türk Androloji Derneği
 

1) Ta T1 Low and İntermediate Transitional Cell Carcinoma of the Bladder:Recurrence Rates and the Timing of Check Cystoscopies within the First Year.(Urol Int.2008)
2) BPH Cerrahisinde TUR Sendromu (Ürolojik Aciller Kitabı)
3) Xhantogranülomatöz Pyelonefrit Tanı ve Tedavisinde Deneyimlerimiz (Genitoüriner Enfeksiyon Sempozyumu)
4) Yüzeyel Mesane Tümörlerinin Takibinde Yeni Bir Strateji (Ulusal Üroloji Kongresi)
5) İnvaziv Mesane Tümörü Nedeniyle İleal Loop Üriner Diversiyon Yapılan Hastalarda Uzun Dönem Takip Sonuçları (Ulusal Üroloji Kongresi)