Uzm. Dr.Zeynep Müzeyyen Altan Ferhatoğlu

 • İlgi Alanları
 • Tırnak hastalıkları
 • Saç hastalıkları
 • Dermatit
 • Akne
 • Deri tümörleri
 • Dermoskopi
 • Kozmetik dermatoloji
 • Lazer uygulamaları

Eğitim ve Uzmanlık
2006 - 2012 - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2013 - 2017 - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği

Deneyim
2018 - 2020 Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2020 - Halen BAU Medical Park Göztepe

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipleri Birliği
Türk Dermatoloji Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
European Academy of Dermatology and Venereology

Ödüller
Ralph and Melissa Daniel Young Clinical Nail Merit Award 2018

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Altan Ferhatoğlu Z, Göktay F, Kaynak E, Güneş P. Retained sewing machine needle remnants as a cause of foreign body granuloma in the nail unit mimicking squamous cell carcinoma. Australas J Dermatol. 2020 Nov 18. doi: 10.1111/ajd.13510. Epub ahead of print. PMID: 33210284.
 2. Atış, G., & Altan Ferhatoğlu, Z. Trichoscopic clues for the diagnosis of alopecia areata. TURKDERM-Turkish Archives of Dermatology and Venereology 2020 54(2), 76-78. DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.00344
 3. Altan Ferhatoğlu ZM. The Ralph and Melissa Daniel Young Physician Nail Merit Award 2018. Skin Appendage Disord. 2019;5(4):254. doi:10.1159/000496067
 4. Altan Ferhatoğlu Z, Göktay F, Yaşar Ş, Aytekin S. Morphology, growth rate, and thickness of the nail plate during the pregnancy. Int J Dermatol. 2018 Oct;57(10):1253-1258. doi: 10.1111/ijd.14152.
 5. Atış G, Ferhatoğlu ZA. Review of clinical and demographic features of frontal fibrosing alopecia. J Surg Med. 2018;2(3):00-00.DOI: 10.28982/josam.411086
 6. Atış G, Göktay F, Altan Ferhatoğlu Z, Kaynak E, Sevim Keçici A, Yaşar Ş, Aytekin S. A Proposal for a New Severity Index for the Evaluation of Chronic Paronychia. Skin Appendage Disord. 2018 Nov;5(1):32-37. doi: 10.1159/000489024.
 7. Yaşar, Ş., Cebeci, D., Altan, Z., Güneş, P., Aytekin, S. (2018). A rare entity: Keratoderma blenorrhagicum in a patient with Reiter's syndrome. Turkderm52(3), 103-105.
 8. Göktay F, Güneş P, Akpolat ND, Ferhatoğlu ZA, Önenerk M. Periungual Eccrine Poroma Masquerading as Ingrown Toenails (A Case Report with Dermoscopic Findings). J Am Podiatr Med Assoc. 2017 Nov;107(6):551-555. doi: 10.7547/16-127
 9. Aytekin, S., Goktay, F., Yasar, S., Ferhatoglu, Z., & Gunes, P. (2017). Penile tuberculosis: A case report. Indian journal of dermatology, venereology and leprology83(3). DOI:10.4103/ijdvl.IJDVL_301_16
 10. Göktay F, Altan ZM, Talas A, Akpınar E, Özdemir EÖ, Aytekin S. Anxiety Among Patients Undergoing Nail Surgery and Skin Punch Biopsy: Effects of Age, Gender, Educational Status, and Previous Experience. J Cutan Med Surg. 2016 Jan;20(1):35-9. doi:10.1177/1203475415588645.
 11. Yaşar, Ş., Güneş, P., Aytekin, S., Göktay, F., Altan, Z. Tanınız nedir 3?. TÜRKDERM-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi,49, 41-41.
 12. Göktay F, Altan ZM, Haras ZB, Güneş P, Yaşar Ş, Aytekin S, Haneke E. Multibranched acquired periungual fibrokeratomas with confounding histopathologic findings resembling papillomavirus infection: a report of two cases. J Cutan Pathol. 2015 Sep;42(9):652-6. doi:10.1111/cup.12497.

 

Uluslararası bir kuruluş tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler

 

 1. Altan Ferhatoğlu Z, Göktay F, Yaşar Ş, Aytekin S. The Effect Of Pregnancy On The Morphology, Growth Rate And Thickness Of The Nail Plate. IDEA Congress 2018, March 08-11 2018, Ankara, Turkey

 

 1. Atış G, Altan Ferhatoğlu Z. Clinical and demographic features of eight patients with frontal fibrosing alopecia. IDEA Congress 2018, March 08-11 2018, Ankara, Turkey

 

 

 

Uluslararası bir kuruluş tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan posterler

 

 1. Filiz Cebeci, Sema Aytekin, Şirin Yaşar, Zeynep Altan, Pembegül Güneş. Zosteriform Liken Planus. 22nd EADV Congress, October 2013, İstanbul
 2. Filiz Cebeci, Şirin Yaşar, Zeynep Altan, Pembegül Güneş, Sema Aytekin. Multiple Morfeiform Like Cutaneous Metastatic Breast Carsinoma. 22nd EADV Congress, October 2013, İstanbul
 3. Sema Aytekin, Fatih Göktay, Şirin Pekcan Yaşar, Zeynep Müzeyyen Altan, Pembegül Güneş. Papulonecrotic Tuberculid of Glans Penis. EADV, October 2014 Amsterdam
 4. Sema Aytekin, Şirin Pekcan Yaşar, Fatih Göktay, Zeynep Müzeyyen Altan, Pembegül Güneş. Lymphangioma-like Kaposi Sarcoma with bulla-like clinical appearance; a case report. EADV, October 2014 Amsterdam
 5. Şirin Yaşar, Zeynep Müzeyyen Altan, Pembegül Güneş, Fatih Göktay, Sema Aytekin. Linear Chronic Cutaneous Lupus Erythematosus, An Exceptional Clinical Variation. EADV, October 2014 Amsterdam.
 6. Fatih Göktay, Zeynep Müzeyyen Altan, Zeynep Büşra Haras, Pembegül Güneş, Şirin Yaşar, Sema Aytekin. Warts originating from the ventral surface of the proximal nail fold: a two case report. EADV, October 2014 Amsterdam
 7. Fatih Göktay, Zeynep Müzeyyen Altan, Anıl Talas, Esma Akpınar, Ekin Özge Özdemir, Sema Aytekin. Anxiety Of Patients Undergoing Nail Surgery And Skin Punch Biopsy: Effect Of Age, Gender, Education Status And Previous Experience. 24th EADV, October 2015, Copenhagen
 8. Fatih Göktay, Zeynep Müzeyyen Altan, Pembegül Güneş, Şirin Yaşar. Subungual Exostosis Masquerading Onychomycosis And Wart. 24th EADV, October 2015, Copenhagen
 9. Şirin Yaşar, Fatih Göktay, Pembegül Güneş, Sema Aytekin, Zeynep Müzeyyen Altan. A case of Sezary Syndrome unresponsive to combination treatment PUVA, interferon and bexarotene with fetal outcome. 25th EADV Congress, September 2016, Vienna, Austria
 10. Zeynep Altan Ferhatoğlu, Güldehan Atış, Şirin Yaşar, Fatih Göktay, Pembegül Güneş, Sema Aytekin. Solitary Trichilemmoma With Alarming Dermoscopic Features.  IDEA Congress 2018, March 08-11 2018, Ankara, Turkey
 11. Güldehan Atış, Zeynep Altan Ferhatoğlu, Fatih Göktay, Pembegül Güneş, Sema Aytekin. Extradigital Glomus Tumor With Dermoscopic Findings. IDEA Congress 2018, March 08-11 2018, Ankara, Turkey
 12. Cüneyt Kara, Tuğba Falay Gür, Mehtap Toprak, Sevim Baysak, Zeynep Altan Ferhatoğlu, Mustafa Akaryıldız, Bilal Doğan. Extragenital bullous lichen sclerosus et atrophicus: a rare case report. IDEA Congress 2018, March 08-11 2018, Ankara, Turkey
 13. Zeynep Müzeyyen Altan Ferhatoglu, Sema Aytekin, Fatih Göktay,  Sirin Yasar, Pembegül Günes. Lymphangioma-Like Kaposi Sarcoma With Bulla-Like Clinical Appearance; Three Case Reports. 24th World Congress of Dermatology. June 2019, Milan, Italy
 14. Fatih Göktay, Zeynep Müzeyyen Altan Ferhatoglu. A New Method for Evaluating Capillaries Of Proximal Nail Fold. 24th World Congress of Dermatology. June 2019, Milan, Italy

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler

 

 1. Atış G, Göktay F, Altan Ferhatoğlu Z, Kaynak E, Sevim Keçeci A, Yaşar Ş, Aytekin S. Kronik Paronişi Şiddetinin Belirlenmesinde Yeni Bir Ölçek Önerisi. 9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Nisan 2017, Antalya

 

 1. Atış G,. Altan Ferhatoğlu Z. Deri Eki Tümörlerinin Klinik Özellikleriyle Değerlendirilmesi. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2018, Antalya

 

 1. Atış G, Tekin A, Altan Ferhatoğlu Z, Göktay F, Şirin Y, Aytekin S. Alopesi areata ve vitiligo hastalarında D tipi kişilik ve yaşam kalitesi: Türk toplumundan kesitsel bir çalışma. 10. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, 10-13 Nisan 2019, İstanbul

 

 1. Göktay F, Güldiken G, Altan Ferhatoğlu Z. Subungual glomus tümörünün klinik ve dermoskopik özellikleri. 10. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, 10-13 Nisan 2019, İstanbul

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan posterler

 1. Fatih Göktay, Zeynep Müzeyyen Altan, Şirin Yaşar, Sema Aytekin. Retronişi: bir olgu sunumu. 8. Ege Dermatoloji Günleri, Mayıs 2013, İzmir
 2. Filiz Cebeci, Zeynep Müzeyyen Altan, Sema Aytekin, Pembegül Güneş. Burun kenarında soliter nodüler lezyon. 8. Ege Dermatoloji Günleri, Mayıs 2013, İzmir
 3. Filiz Cebeci, Zeynep Müzeyyen Altan, Fatih Göktay, Şirin Yaşar, Sema Aytekin. Simetrik Yerleşimli Aksesuar Meme Başı (Politelya). 8. Ege Dermatoloji Günleri, Mayıs 2013, İzmir
 4. Filiz Cebeci, Sema Aytekin, Zeynep Altan, Pembegül Güneş. Tip 1 Herediter Punktat Keratoderma(Buschke-Fisher-Brauer hastalığı). 8. Ege Dermatoloji Günleri, Mayıs 2013, İzmir
 5. Şirin Yaşar, Zeynep Altan, Sema Aytekin, Pembegül Güneş. Resesif Tip Distrofik Epidermolizis Büllosa Hastasında Yassı Hücreli Karsinom Gelişimi. Otoimmün Büllöz Hastalıklar, Güz Toplantısı, Eylül 2013, Trabzon
 6. Sema Aytekin, Şirin Yaşar, Fatih Göktay, Filiz Cebeci, Dua Cebeci, Zeynep Müzeyyen Altan. Lineer IgA ve Paraneoplastik Pemfigus Benzeri Lezyonlarla Seyreden Pemfigus Vulgaris. Otoimmün Büllöz Hastalıklar, Güz Toplantısı, Eylül 2013, Trabzon
 7. Şirin Yaşar, Zeynep Müzeyyen Altan, Pembegül Güneş, Fatih Göktay, Sema Aytekin. Moulin’in Atrofoderması: Eritemli ve Telenjiektatik Tip. Xxı. Prof.Dr.Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Kasım 2103
 8. Filiz Cebeci, Sema Aytekin, Zeynep Altan, Şirin Yaşar, Pembegül Güneş. Bilateral redüksiyon mammoplasti sonrası gelişen piyoderma gangrenozum. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim, 2014
 9. Filiz Cebeci, Sema Aytekin, Zeynep Altan, Şirin Yaşar, Pembegül Güneş. Nevus sebaseous ve siringokistadenoma papilliferum birlikteliği. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Ekim, 2014.
 10. Şirin Pekcan Yaşar, Fatih Göktay, Sema Aytekin, Zeynep Müzeyyen Altan, Pembegül Güneş.. Coğrafik Dil-Oral Psoriasis:Ayırt Edilmesi Zor Bir Antite. 1. Ulusal Psoriazis Sempozyumu, Antalya, Nisan 2014
 11. Zeynep Altan Ferhatoğlu, Fatih Göktay, Emre Kaynak, Pembegül Güneş. Subungual Bölgede Unutulmuş Dikiş Makinesi İğnesi: bir olgu sunumu. XXII. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Kasım 2015.
 12. Fatih Göktay, Filiz Cebeci, Sema Aytekin, Zeynep Altan Ferhatoğlu, Dua Cebeci, Pembegül Güneş. Multipl Lezyonlarla Seyreden Orf: klinik, dermoskobik ve histopatolojik özellikleriyle bir olgu sunumu. XXII. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Kasım 2015.
 13. Şirin Yaşar, Zeynep Müzeyyen Altan, Sema Aytekin, Pembegül Güneş. Sıradışı Bir Lokalizasyona Yerleşmiş Lineer Diskoid Lupus Eritematozus. XXII. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Kasım 2015.
 14. Zeynep Altan Ferhatoğlu, Sema Aytekin, Güldehan Atış, Şirin Yaşar, Fatih Göktay. Konjenital Pedal Papül: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Ekim 2016, Antalya
 15. Zeynep Altan Ferhatoğlu, Sema Aytekin, Güldehan Atış, Şirin Yaşar, Emre Kaynak, Pembegül Güneş. Papüler Lezyonlarıyla Atipik Bir Bir Pityriasis Rosea Olgusu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Ekim 2016, Antalya
 16. Zeynep Altan Ferhatoğlu, Şirin Yaşar, Pembegül Güneş, Sema Aytekin, Primer anetoderma ve anti-fosfolipd antikor eşlikteliği: olgu sunumu. 9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Nisan 2017, Antalya
 17. Güldehan Atış, Zeynep Altan Ferhatoğlu, Şirin Yaşar, Sema Aytekin, Nihal Alkan Taşçı, Selvinaz Özkara. Plasmablastik lenfoma ve akkiz immün yetmezlik sendromu: olgu sunumu. 9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Nisan 2017, Antalya
 18. Güldehan Atış, Fatih Göktay, Sema Aytekin, Zeynep Altan Ferhatoğlu. Konjenital trikoreksis nodozalı bir olgu sunumu. 9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Nisan 2017, Antalya
 19. Zeynep Altan Ferhatoğlu, Güldehan Atış, Sema Aytekin. Konfluent Ve Retiküler Papillomatozis: Olgu Sunumu. 9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Nisan 2017, Antalya
 20. Şirin Yaşar, Sema Aytekin, Zeynep Altan Ferhatoğlu, Pembegül Güneş. Tedaviye Dirençli Strofulus-Prurigo Mitis. 9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Nisan 2017, Antalya
 21. Zeynep Altan Ferhatoğlu, Tuğba Falay Gür, Pembegül Güneş, Bilal Doğan. Dermoskopik bulgularıyla bir multipl erüptif dermatofibrom olgusu. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Ekim 2018, Antalya
 22. Cüneyt Kara, Tuğba Falay Gür, Mehtap Toprak, Zeynep Altan Ferhatoğlu, Mustafa Akaryıldız, Bilal Doğan. Psödolenfoma: Tatuaj ilişkili nadir bir komplikasyon. 7.Dermatoimmünoloji ve Alerji Güz Okulu. Eylül 2018, Bodrum