sat覺r aras覺

Zeytinin Faydalar覺 Nelerdir?

Zeytinin faydalar覺 antioksidan özellikleri ve içerdii deerli yalardan gelir. Zeytin yüzy覺llar boyunca mucizevi besinler aras覺nda ba s覺ralarda yer alan zeytin aac覺 meyvesidir.

Antioksidan bileikler, önemli ya asitleri ve E vitamini aç覺s覺ndan iyi bir kaynakt覺r.

Zeytinin zengin içerii kalp sal覺覺n覺n desteklenmesine, osteoporoz, kanser gibi hastal覺klar覺n risklerine kar覺 koruma salayamaya ve tip 2 diyabetin önlenmesinde katk覺 sunabilir.

Zeytin Nedir?

Zeytin Nedir?

Zeytinin faydalar覺 hakk覺nda daha kapsaml覺 bilgileri edinmeden önce meyvenin ne olduu da merak edilebilir.

Zeytin latince ad覺 ‘olea europaea’ olarak bilinen zeytin aac覺n覺n meyvesidir. Sert çekirdekli küçük bir yap覺da bulunur ve mango, kiraz, eftali, badem antep f覺st覺覺 gibi yemilerle ayn覺 familyada yer al覺r.

Olgunlamam覺 zeytinler yeil renkte bulunur ve olgunlat覺kça siyaha dönüür. Baz覺 zeytin türleri ise olgunlat覺覺nda bile yeil kalabilir.

Akdeniz ikliminin hakim olduu Türkiye, 襤spanya, 襤talya, Yunanistan, Fas gibi ülkelerde yetien zeytin ihracat alan覺nda önemli bir yeri olan ürünüdür.

Zeytin kahvalt覺l覺k olarak sofralarda s覺kl覺kla tercih edilen bir besin olsa da, çounlukla zeytinya覺 yap覺m覺nda kullan覺l覺r.

Zeytinin Besin Deeri

Zeytinin faydalar覺 zengin besin deerleri ve besleyicilii özelliinden gelir. Rutin beslenme düzenine zeytini ekleyerek sal覺kl覺 bir yaam覺n sürdürülmesi desteklenebilir. Ortalama olarak 100 grama denk gelen 10 adet zeytinin besin deerlerine aa覺daki gibi belirtilmitir:

 • Kalori: 116
 • Protein: 0,8 gram
 • Karbonhidrat: 6 gram
 • eker: 0 gram
 • Lif: 1,6 gram
 • Ya: 10,9 gram
 • Doymu ya: 2,3 gram
 • Tekli doymam覺 ya: 7,7 gram
 • Çoklu doymam覺 ya: 0,6 gram

Zeytinde %11-15 oran覺nda ya vard覺r ve bu oran覺n önemli bir k覺sm覺nda oleik asit bulunur. Oleik asit kalp hastal覺klar覺 ve kanser gibi ciddi hastal覺k risklerine kar覺 koruma salayabilir. Zeytinin ayr覺ca E vitamini, demir, bak覺r, kalsiyum aç覺s覺ndan da iyi bir kaynak olduu söylenebilir.

Zeytinin Faydalar覺 Nelerdir?

Zeytinin faydalar覺 sal覺k aç覺s覺ndan deerlendirildiinde çeitli hastal覺klar覺n önlenmesi ve genel sal覺覺n korunmas覺na yard覺mc覺 olmas覺 gibi maddeler ön plana ç覺kar.

Zeytin içerdii antioksidan maddeler, zengin yalar, vitaminler, mineraller sayesinde cilt sal覺覺n覺 iyiletirilmesine ve ba覺覺kl覺k sisteminin güçlenmesine de katk覺 salayabilir.

Aa覺daki alt bal覺klarda zeytinin çeitli sal覺k koullar覺na olan faydalar覺na yer verilmitir.

Kalp Sal覺覺

Kan bas覺nc覺n覺n ve kolesterolün yüksek olmas覺 kalbi hastal覺klara kar覺 savunmas覺z hale getirebilir. Zeytindeki temel ya asidi olan oleik asit kalp sal覺覺n覺n korunmas覺 aç覺s覺ndan iyi bir maddedir. Düzenli zeytin tüketimiyle kötü kolesterol (LDL) seviyeleri dengelenebilir ve yüksek kan bas覺nc覺 azalt覺labilir.

Kanser Önleme

Zeytinde baz覺 kanser türlerini önlemeye yard覺mc覺 olabilecek antioksidan bileikler ve oleik asit bulunur. Zeytinin kanser üzerindeki etkisini arat覺ran çal覺malarda özellikle göüs, kolon ve mide kanseri türlerine kar覺 koruma salayabilecei belirlenmitir.

Kan ekeri Dengeleme

Yüksek veya düük kan ekeri seviyeleri diyabete yol aç覺p, organ hasarlanmalar覺na neden olabilir. Zeytin gibi kalorisi düük, besleyici özellii yüksek ve zengin yalar覺 içeren bir besin tüketmek ani açl覺k hissine engel olabilir ve kan ekeri seviylerini dengeleyebilir.

Kemik Sal覺覺

Osteoporoz kemik hacminin ve kemik gücünün azalmas覺na yol açan bir rahats覺zl覺kt覺r. Zeytin ve zeytinya覺ndaki baz覺 bileikler kemik sal覺覺n覺 iyiletirerek osteoporozun önüne geçmeye yard覺mc覺 olabilir. Yap覺lan arat覺rmalarda zeytin ve zeytinya覺 a覺rl覺kl覺 bir beslenme ekli olan Akdeniz ülkelerindeki osteoporozun görülme oran覺n覺n dier ülkelere oranla daha az olduu ortaya ç覺km覺t覺r.

Bilisel Hastal覺klara Kar覺 Koruma Salama

Zeytin ve ya formundaki feniletanol bileik olan oleocanthal, Alzheimer ve dier bilisel hastal覺klara kar覺 koruma salayabilir. Bu bileik ayr覺ca demans tedavisinde kullan覺lan donepezil etken maddeli ilaçlar覺n etkinliini de art覺rabilir.

襤nflamasyonu Azaltma

Kronik inflamasyon romatoid artrit, sedef hastal覺覺 ve daha birçok rahats覺zl覺覺n görülmesine neden olabilir. Zeytin kronik inflamasyonu azaltmaya yard覺mc覺 olabilecek polifonik bileikler içerir. Bu bileikler karacier sal覺覺n覺n desteklenmesine ve kandaki ya oran覺n dengelenmesine de yard覺mc覺 olabilir.

Zeytinin Antioksidan Özellikleri Ne 襤e Yarar?

Zeytinin Antioksidan zellikleri Ne 襤e Yarar?

Zeytinin faydalar覺 antioksidan özellikleriyle ilikilidir ve zeytin insan sal覺覺 için önemli bileiklerle doludur. Bu bileikler ve gösterdii faydalar u ekilde belirtilebilir:

 • Oleuropein: Oleuropein daha çok olgunlamam覺 zeytinlerde bulunur ve zeytin aac覺n覺 zararl覺 mikroorganizmalara kar覺 korur. Bu madde ayr覺ca birçok sal覺k yarar覺 ile balant覺l覺d覺r. Ac覺 zeytinin faydalar覺 da oleuropein maddesinden gelir.
 • Hidroksitirosol: Zeytinin olgunlama s覺ras覺nda oleuropeinin parçalanmas覺yla aç覺a ç覺kan bu madde meyvedeki en güçlü antioksidanlardan biridir. Hidroksitirosol kan bas覺nc覺n覺 dengelenmesine ve kalp sal覺覺n覺n korunmas覺na yard覺mc覺 olabilir.
 • Tirozol: Tirozol zeytinin ya formunda yayg覺n olarak bulunur. Bu madde kanser önlemeye yard覺mc覺 olabilecek özellikler içerir.
 • Oleanolik asit: Bu bileik karacier hasar覺n覺 önlemeye ve vücuttaki iltihaplanman覺n azalt覺lmas覺na yard覺mc覺 olabilir.
 • Quercetin: Quercetin zeytin de dahil olmak üzere birçok meyve ve sebzede bulunan güçlü bir antioksidand覺r. Bata kan bas覺nc覺yla kalp sal覺覺n覺n korunmas覺 olmak üzere, ba覺覺kl覺k sisteminin güçlenmesi ve antikanser etkiler sunabilir.

Yukar覺da bahsedilen antioksidan bileikler vücuttaki zararl覺 maddelerin at覺lmas覺, kanserojen hücrelerin büyümesinin engellenmesi, iltihapla mücadele edilmesi gibi birçok biyolojik süreçte rol oynar.

Zeytin Kilo Kontrolüne Etkisi Nedir?

Zeytinin faydalar覺 incelendiinde kilo kontrolüne yard覺mc覺 olmas覺 özellii de ön plana ç覺kabilir.

Zeytin kalorisi düük, sal覺kl覺 ya oran覺 yüksek ve lifli bir içerie sahiptir. Düük kalorili besin tüketmek daha az kalori ihtiyac覺 ve daha uzun süre tokluk hissi salayabilir.

Zeytin de dahil olmak üzere, f覺nd覺k ve avokado gibi tekli doymam覺 ya oran覺 yüksek besinleri tüketmek dorudan kilo kayb覺 salayabilir.

32 kad覺n üzerinde 60 gün boyunca yap覺lan bir çal覺mada tekli doymam覺 ya a覺rl覺kl覺 beslenme eklinde kilo kayb覺 ve bel çevresinde incelme olduu belirlenmitir.

Zeytin kalori younluu düük, sal覺kl覺 yalar bak覺m覺ndan zengin iyi bir kaynakt覺r ve bu özellikleri sayesinde kilo kontrol sürecine katk覺da bulunabilir.

Zeytin Alerji Yapar m覺?

Zeytinin faydalar覺 olduu kadar riskleri de bulunabilir. Olas覺 riskler zeytinin fermente edildikten sonra a覺r覺 tuz içermesiyle ve olgun siyah zeytinlerdeki yüksek akrilamid (zeytini ileme sürecinde aç覺a ç覺kan madde) miktar覺yla alakal覺 olabilir.

Ayr覺ca zeytin aac覺 polenine kar覺 hassasiyeti olan kiilerde zeytin tükettikten sonra nadir de olsa alerji semptomlar覺 geliebilir. Ortaya ç覺kabilecek riskler a覺zda ve boazda görülen alerji semptomlar覺n覺 içerir.

S覺k Sorulan Sorular

Zeytin Nas覺l 襤lenir?

Zeytin ham meyve olarak ac覺 bir tada sahip olduundan çok fazla tercih edilmese de, ac覺 zeytinin faydalar覺 t覺pk覺 siyah zeytinin faydalar覺 gibidir.

Fermantasyon ileminde zeytinin tad覺n覺n güzellemesinin yan覺nda rengi ve dokusu da deiip faydal覺 bakteriler aç覺a ç覺kar. Zeytini ielemek için belirli bir süre tuzlan覺r veya konserve prensibiyle fermente edilir.

Zeytin Tüketirken Nelere Dikkat Edilir?

襤lenmi zeytin youn tuz içerdiinden bu durum özellikle yüksek tansiyon ve diyabet hastalar覺 için risk tekil edebilir. Zeytini tüketirken dikkat edilmesi gerekenler ise a覺r覺ya kaçmamak, güvenli yerlerden sat覺n almak, küflenmi, rengi deimi olanlar覺 yememek ve ald覺ktan sonra saklama koullar覺na özen göstermek olabilir.

Zeytin Nas覺l Tüketilir?

Zeytin geleneksel olarak kahvalt覺 sofralar覺n覺n vazgeçilmez bir ürünüdür ve çekirdei ç覺kar覺l覺p direk tüketilir. Ezme eklinde sandviçe, ekmek üstüne veya dier hamurlu g覺dalara sürülebilir. Dilimlenmi halde de salatalara, makarnalara, pizza tariflerine eklenebilir. Ayr覺ca iri boyuttaki zeytinlerin içine peynir doldurup meze olarak tüketilebilir.

Yeil Zeytinin Faydalar覺 Nelerdir?

Yeil zeytinin faydalar覺 klasik siyah zeytinin faydalar覺 ile benzer ekildedir. Yeil zeytinde de antioksidan maddeler, deerli yalar ve dier önemli besin maddeleri bulunur. Yeil zeytin genellikle salamura olarak ilendiinden tuz oran覺 daha fazla ve eki bir tada sahip olabilir. Bu da, yeil zeytinin besin deerleri oran覺nda az da olsa farkl覺l覺k yaratabilir.

Dyt.
MERVENUR GLEN
Beslenme ve Diyet
VM Medical Park Ankara (Ke癟i繹ren)
110

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.