Prof. Dr.Mehmet Ziya Mocan

  • İç Hastalıkları (Dahiliye)
  • Medical Park Fatih
  • İlgi Alanları: Diyabet, Nefroloji, Metabolik Hastalıklar, Diyabette insülin bıraktırma, Sağlıklı beslenme, Hipertansiyon, Tansiyon yüksekliği, Anti againg, Geriatri beslenme, Spor Hekimliği
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD - Uzmanlık
İskoçya Glasgow Royal Informay Hastanesi - Nefroloji Üst İhtisası
İç Hastalıkları ABD - Doçentlik / Profesör
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Başasistanlık
Polatlı Askeri Hastanesi –Başhekim
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı – Öğretim görevlisi
Glasgow Western Informary Hastanesi – Hororary Registrar
İskoçya Royal College of Surgeons and Physicians of Glasgow'dan aldığı burs
İngiltere 'General Medical Council üyesi
Glasgow Western İnfirmary Hastanesinde Böbrek hastalıkları bölümü
Karadeniz Teknik Üniversitesi – Kan Bankası Müdürlüğü
Karadeniz Teknik Üniversitesi – Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü
Karadeniz Teknik üniversitesi Tıp Fakültesi – İç hastalıkları Anabilim Balı Başkanı
Karadeniz Teknik üniversitesi Tıp Fakültesi - SAPD (Ayaktan Periton Diyaliz Bölümü) Kurucusu
Amerika Birleşik Devletleri Texax Tech Universty Medical School'da Visiting profesor olarak klinik çalışma ve bilimsel araştırmalar
Tübitak başarı ödülü –" Doğu Karadeniz bölgesi guatr oluşumunda çevresel faktörlerin rolü "adlı bilimsel araştırması ile
Etiler Rotary Grubu tarafından üstün başarı ödülü
 
MOCAN M.Z., Mocan H.; Yolcu Ishalleri, Katki, 5 (3), 303-306, 1984.
MOCAN M.Z.; Eser Elementler ve Kalp. Hacettepe Tip Cerrahi BCilteni, 16 (2),84-88, 1983.
MOCAN M.Z., Mocan H.; Antibiyotiklerin immun Cevaba Etkisi. Katki, 4(9),904-912, 1983.
MOCAN M.Z., Kriminal Abortusta Ebegumecinin Etki mekanizmasi. Dirim Tip Dergisi.5-6, 131-132, 1983.
MOCAN M.Z., Tokel S.; Doğu Karadeniz Bölgesinde Görülen Endemik Guvatrın Bölge Jeokimya ve Diğer Etiyolojik Faktorlerle iliskisinin incelenmesi. TUBlTAK Projesi, TAG-498, 1984.
BiberoğIu S., BiberoQIu K, Telatar M., MOCAN M.Z., Bayram A., Minkar T., Ozoran Y.; ilaca Bagli Iki Aplastik Anemi Olgusu. KU Tip Fakultesi Dergisi, 1(4), 578-585, 1987.
Bayram A., Telatar M., Uzun Y., Minkar T., MOCAN M.Z.; Biberoğlu K., Gilbert Sendromu. KU Tip Fakultesi Dergisi, 1 (3), 429-433, 1987.
Telatar M., Erbay G., Ozgur KG., MOCAN M.Z.; Böbrek Korteks Hastaliklarında 99 m Tc-DMSA Radyofarmotatig'inin Degeri. KU Tip Fakultesi Dergisi, 1 (4), 462-475, 1987.
MOCAN M.Z.., Mocan H., Boyce B.F., Junor B.J.R.; Eser Elementlerin Kemik Metabolizmasindaki Rolleri. KU Tip Fakultesi Dergisi, 1 (4), 617-623, 1987.
MOCAN M.Z., Minkar T., Telatar M., Ulusoy §., Bakir T., Bibero§lu S.; Fatal Bir infeksiyoz Mononukleozis Olgusu. KU Tip Fakultesi Dergisi, 1 (3), 403-406. 1987.
Mocan H., MOCAN M.Z., Murphy A.V., McAllister T.A.; Semptomatik idrar Yolu Enfeksiyonlarında Bakteriyel Virulans Faktörü. KG Tip Fakultesi Dergisi, 1 (3), 345-360, 1987.
Gumele H., GavusoğIu N., Alhan E., MOCAN M.Z., Mocan H.: Tiroid Ultrasonografisi. KU Tip Fakultesi Dergisi. 2 (1), 99-109, 1988.
Erem C., MOCAN M.Z., Yildinm M., Telatar M., Deşer 0.; Tip II Diabetes Mellitus Nefropatisinin Erken Tanisinda b2-microloglobulin ve N-Acetyl-b-D- Glucosominidase Enzim Aktivitesinin Karşilastirılmasi. Turk Diabet Yilligi, 1: 1- 9, 1995.
Mocan H., MOCAN M.2., Murphy A.V., McAllister T.A.; Devamli Periton Dializi (CAPD) Yapilan Çocuklarda Fungal Peritonit. Dializ, Transplantasyon ve Yanik, 4(2), 32-35, 1988.
Mocan H., MOCAN M.Z., Murphy A.V.; Devamli Periton Dializi (C.A.P.D.) Kateterteri. Dializ Transplantasyon ve Yanik. 4 (3), 48-50, Nisan, 1989.
Erem C., Sönmez M., Kavgaci H., MOCAN M.Z., Telatar M.; Akut Böbrek Yetersizliğinde Komplikasyonlar ve Mortalite. Turk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 2, 106-110, 1995.
Gumele H.R., MOCAN M.Z., Ozgur G.K, Akyazici M., Arslan B.; Eriskin Tip Polikistik Böbrek Hastaliği. Karadeniz Teknik Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, 2(2), 361-368, 1988.
MOCAN M.Z., Mocan H., Junor B.; Böbrek Tranplantasyonundan Sonra idrar Yolu Enfeksiyonu. Karadeniz Teknik Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, 2 (2), 287-292, 1988.
Mocan H., MOCAN M.Z., Murphy A.V.; Devamli Periton Dializi (C.A.P.D.) Uygulanan Hastalarda Biyokimyasal Degişiklikler. Karadeniz Teknik Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, 2 (2), 293-303, 1988.
Telatar M., Çetinkanat B., Çetin B., MOCAN M.Z.; Captopril'le Hipertansiyon Tedavisi Sonuçları. Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi, 1 (2), 95-100, 1992.
MOCAN M.Z., Mocan H., Gumele H.R., Sengun B., Telatar M.; Perinefritik Abse.; Karadeniz Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, 2 (3), 699-703, 1989.
MOCAN M.Z., Telatar M., Yildirım M., Alpay K., Biberoglu S., Gumele H.R., Stevens Johnson Sendromu. Karadeniz Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, 2 (3), 679-686, 1989.
Mocan H., MOCAN M.Z., Ameil G.C., Renal Ven Trombozunun Radyolojik Bulguları:, Karadeniz Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, 2 (3), 627-634, 1989.
MOCAN M.Z., Mocan H., Tokel S.; Doğu Karadeniz Bolgesinde Endemik Guatr Etyolojisinde Eser Elementlerin Rolu. Tr.J.of Medical Sciences. 14 (1): 70-78, 1990.
MOCAN M.Z., Mocan H., Murphy A.V.; Devamli Periton Diyaliz Kateterleri. KTU Tip Fakultesi Dergisi, 2(3): 645-651, 1989.
Alpay K, Mocan H., Tokel S.; Cakcak M., MOCAN M.Z.; Psoriasisde Plazma Çinko ve Magnezyum Seviyeleri. Deri Hastaliklan ve Frengi Arsivi, 23: 15-19, 1989.
Aydın F., Ulusoy S., MOCAN M.Z., Mocan H., Uzun Y.; Eser Element Olarak Bakir ve llgili Klinik Durumlar. SSK Tepecik Hast. Derg. 2(3): 260-4, 1992.
Aydın F., Ulusoy S., Kavgaci H., Kader B., MOCAN M.Z.; Viral Hepatit Serolojisi:, T Klin Tip Bilimleri, 12: 281-287 1992.
Sönmez M., Ovali E., Çetiner M., Ulusoy S., MOCAN M.Z.; Non-Hodgkin Lenfoma Sonrasi Gelisen Bir Hipereozinofilik Sendrom Olgusu. THOD. 1: 121- 124, 1993.
Aydemir V., Eren C., Bozkaya H., MOCAN M.Z.; Trabzon ve Yoresinde Normal Guvatrlı Gebelerde Tiroid Fonsiyon Testleri. MID-Kadın Doğum Dergisi.9: 161- 165, 1993.
Aydın F., Ulusoy S., Kavgaci H., Kader B., MOCAN M.Z.; Viral Hepatit Serolojisi, T Klin Tip Bilimleri, 12: 281-287, 1992.
Çetiner M., Ovali E., MOCAN M.Z.; Granulosit Koloni Stimule Edici Faktor. THOD, 3(3): 116; 124, 1993.
Erem C., MOCAN M.Z., Telatar M., Ulusoy Ş.; Trabzon ve Yoresinde Gebelerde Guatr Prevalans. Endokrinolojide Yönelişler. 4 (1): 20-23, 1994.
Erem C., Onur U., MOCAN M.Z., Gumele H., Telatar M.; Kronik Hemodiyaliz Hastalannda Beyin Manyetik Rezonans Bulguları. Turk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 3: 118-122, 1994.
Aydın F., MOCAN M.Z., Uzun Y., Ulusoy Ş., Mocan H.; Eser Element Olarak Bakir ve ilgili Klinik Durumlar. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi, 1992.
Aydın F., Uzun Y., MOCAN M.Z., Mocan H., Topkara K.; Hemodiyaliz Hastalannda Vena cava inferior Çapının Klinik Onemi. Ondokuz Mayis Universitesi Tip Dergisi, 9 (1): 16-92, 1992.
Uzun Y., Aydın F., MOCAN M.Z., Telatar M., Yildirım M.; Tip II Diabetes Mellitus Nefropatisi. Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi. 13 (1): 65-69, 1993.
Aydın F., Uzun Y., Ulusoy Ş., MOCAN M.Z.; Hemoperfuzyon ve Klinik Kullanimi. Nefroloji, Dializ ve Transplantasyon Dergisi, 2 (1): 28-32, 1993.
Ulusoy Ş., Erem C., KardeŞ B., Ovali E., Köksal I., MOCAN M.Z.; Kronik Hemodiyaliz Hastalannda HBS Ag, anti HBS , anti HCV ve anti HIV Prevalansi. Mikrobol. Bult. 29: 397-403, 1995.
Erem C., Ulusoy Ş., Ovali E., MOCAN M.Z., Telatar M.; Kronik Hemodiyaliz Hastalannda Hemostaz ve Hemodiyazin Hemostaz Üzerine Etkisi. Turk Hematoloji-Onkoloji Dergisi 6 (2): 69-76, 1996.
Ulusoy Ş., Erem C., Ovali E., Yildinm M., Sonmez M.; MOCAN M.Z., Telatar M.; Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Esnasında ve Diyaliz DİSİ Dönemde Nazal Desmopressin'nin (DDAVP) Hemostaz Üzerine Etkisi. Turk Hematoloji-Onkoloji Dergisi 5(3), 134-142, 1995.
Erem C., Sonmez M., Kavgaci H., MOCAN M.Z., Telatar M.; Akut Bobrek Yetersizliğinde Komplikasyonlar ve Mortalite. Turk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi (Yayında). Erem C., MOCAN M.Z., Telatar M., Kavgaci H.; Trabzon ve Yöresinde Guatrlı ve Guatrsiz Gebelerde idrar lyod Atilimi. Endokrinolojide Yönelisler. 4 (1), 16- 19, 1995.
Erem C., Kulan K, Göldeli 0., MOCAN M.Z., Komsuoglu B., Tuncer C.; Kronik Hemodiyalizli Hastalarda Kalp Aritmileri. T Klin Kardiyoloji (7): 35-40, 1994.
Aydemir V., Erem C., Bozkaya H., MOCAN M.Z., Trabzon ve Yöresinde Normal ve Guatrlı Gebelerde Tiroid Fonksiyon Testeleri. Kadin Doğum Dergisi, 9 (3): 161-165, 1993.
Erem C., MOCAN M.Z., Telatar M.; Gebelikte Tiroid Fonksiyonlan ve Otiroid Guatr. T Klin Tip Bilimleri, 13: 211-214, 1993.
MOCAN M.Z., Mocan H.; Bobrek Hastaliklannda Diyet Tedavisi. KTO, Tip Fakultesi Eğitim Yayınlan (kitap), Trabzon, 1989.
TOKEL S., MOCAN M.Z.; Doğu Karadeniz Bolgesinde Görülen Endemik Guatrın Nedeni; Jeokimyasal Cevre, Turkiye Jeoloji Kurultayi, Ankara, 1985.
MOCAN M.Z., Mocan H., Ozbay G., Boyce B.F.; Aluminyum Entoksikasyonu Olan Son Donem Böbrek Hastaliklarından Mikrositik Aneminin ve Histokimayasal Yönetiminin Tanidaki Değeri. 8. Ulusal Patoloji Kongresi. 21-24 Kasim 1988, Hacettepe, Ankara.
MOCAN M.Z., Mocan H., Uzun Y., Tokel S.; Dogu Karadeniz Bolgesinde Endemik Guvatr Etyolojisinde Etken Faktörler. Pediatrik Endokrinoloji, Postgraduate Course. 8-9 Aralık 1988, Cerrahpasa, Istanbul.
Minkar T., Bakir T., Telatar M., MOCAN M.Z., Ulusoy S., Biberoglu S., Bahceci L; Fatal Bir Infeksiyoz Mononukleozis Olgusu, Turk Hematoloji Demeği, XIX kongresi, 23-25 Subat 1987, Bursa.
Gorcin B., MOCAN M.Z.; Hiperpotasemi Tedavisinde Beta-2 Adrenerjik Stimulan Inhalar Kullanimi. VI. Ulusal Bobrek Hastalikları ve Transplantasyon Kongresi 1-3 Kasim 1989, Antalya.
Uzun Y., MOCAN M.Z., Mocan H., Telatar M.; Tip II Diabetes Mellitus Nefropatisinin Erken Tanisinda idrarda N. Acetly-B-D Gluscosamindase (NAG) Aktivitesinin Yeri ve onemi. Nerfolpji Kongresi, 12-14 Haziran 1991, Istanbul.
Mizrak S., Koseler K., Gumele H., Akyazici M., Baysal C., MOCAN M.Z., et al. Eriskin Tip Polikistik Böbrek Hastaliginda US Taramanın Onemi, 2. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 5-7 Kasim 1989, Antalya.
Eren C., Akyilmaz E., Ovali E., MOCAN M.Z.; Akut Bobrek Yetersizliği Olan Hastalarda idrar Endotelin Ekskresyonu, XI. Ulusal Bdbrek Hastaliklan Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 11-14 Ekim 1994, Samsun.
Ulusoy S., Ovali E., Eren C., MOCAN M.Z., Telatar M.; Nazal Desmopressinin Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda ve Sağlıklı Bireylerde Hemostazise Etkisi, XI. Ulusal Bobrek Hastaliklan Diyaliz ve Tranpslantasyon Kongresi, 11-14 Ekim 1994, Samsun.
Erem C., Kavgaci H., MOCAN M.Z., Ulusoy Ş., Akut Bobrek Yetmezliği Tedavisinde Esansiyel Aminoasitlerin Etkisi. XI. Ulusal Bobrek Hastaliklan, Diyaliz ve Tranplantasyon Kongresi, Samsun, 11-14 Ekim, 1994.
MOCAN M.Z., Mocan H., Okten A., Ozoran Y., Gumele H.R.; Diabetes Insipitus. Cilt Lezyonlan ve "honey comb' Akciger Bulgulan Olan Bir Histiositosis Vakasi X. Ulusal Patotoji Kongresi, Gime-Kibns, 3-7 Kasim 1992.
Mocan H., Soylu H., MOCAN M.Z.; Cocukluk Ca§i Akut Maksiller Sinuzitlerinde 3 gunluk Azitromisin Tedavisi. 12. ANKEM Kongresi, Antalya, 2-6 Haziran,1997, Ankem Der. 11 (2): 1997, s. 151.
MOCAN M.Z., Mocan H., Sönmez M.; Toplumsal Kaynaklı Pndmonilerde 3 gunluk Azitromisin Tedavisi. 12. ANKEM Kongresi, Antalya, 2-6 Haziran, 1997, Ankem Derg. 11 (2): 1997, s. 152.
YABANCI YAYINLAR
Boyce B.F., MOCAN M.Z., Byars J., Junor B.J.R.; Effects of Low Calcium
Dialysate and Desferrioxamine Therapy On Bone Histology in Aluminium-
Related Osteomalacia. Journal of Bone and Mineral, 9 (2), 82,1987.
MOCAN M.Z., Boyce B.F., Briggs J.D., Junor B.J.R.; Low-Calcium Dialysate in
the Treatment of Aluminium-Induced Osteomalacia. Nephrology, Dialysis,
Transplantation, (1), 58, 1986.
MOCAN M.Z., Mocan H., Tokel S.; Possible Effects of Trace Elements in the
Etiology of Endemic Goiter in the Northeast of Turkey. Trace Elements in
Medicine. Vol. 6, (1) 4-8, 1989.
Boyce B.F., MOCAN M.Z., Byars J., Halls D.J., Leung A.C.T., Burgoyne M.,
Junor B.J.R.; Bone Response in Patients With Aluminium-Related
Osteomalacia After Desferrioxamine Therapy and Adequate Water Treatment.
Nefrologia, 6, 109-113, 1986.
Boyce B.F., MOCAN M.Z., Junor B.J.R.; Toxic Effects of Aluminium and Other
Substances on Bone Turnover. Nefrologia, 6, 103-108, 1986.
Junor B.J.R., Boyce B.F., Briggs J.D., Forwell M.A., MOCAN M.Z., Tsakris D.; Bone Disease Following renal Transplantation. Nefroiogia, 6, 119-112, 1986.
MOCAN M.Z., Boyce B.F., Briggs J.D., Junor B.J.R.; Low Calcium Dialysate in
the Treatment of Aluminium Induced Osteomalacia. Scottish Renal Association
Bulletin, 7(1), 17, 1986.
Boyce B.F., MOCAN M.Z., Byars J., Junor B.J.R.; Treatment and Histological
Healing of Aluminium-Related Osteomalacia. Contributions to Nephrology. 64,
151-159, 1988.
MOCAN M.Z., Mocan H., Boyce B.F., Junor B.J.R.; Microcytic Anaemia Does
Not Predict Aluminium Bone Disease In Chronic Renal Failure. XXVI th
Congress of the European Dialysis and Transplant Association-Euroean Renal
Association, June 11-15, 1989, Goteborg, Sweden. Abstract Book., p. 230.
Mocan H., MOCAN M.Z., Boyce B.F., Juner B.J.R.; Rapid Aluminium Loading
in Home Haemodialysis Patients. XXVI th Congress of the European Dialysis
and Transplant Association European Renal Association, June 11-15, 1989,
Goteborg, Sweden.
Boyce B.F., MOCAN M.Z., Halls D.J., Junor B.J.R.; Current Problems in Renal
Osteodystrophy. Clinical Disorders of Bone and Mineral Metabolism. Eds.
Kleerekeper M., Krane SM., Liebbert MA. Newyork, 1989, pp. 553-562.
Mocan H., Aydemir V., Bozkaya H., MOCAN M.Z., Ozbay G.; Incidence of
Neural Tube Defects in Ankara, Turkey Prior to and After Chernobyl Disaster.
Peadiatric Epidemiology 6:, 1992.
Mocan H., Gedik Y., Erduran E., MOCAN M.Z., Okten A., Gacar N., Put N.; The
Role of Calcium Channel Entry Blocker in Experimental Ischemia-Reperfusion-
Induced Intestinal Injury. Pol. J.Phrmacol. 47:179-183,1995.
Mocan H., Bozkaya H., Ozbay G., MOCAN M.Z., Aydemir H.; Neural tube
defects in Eastern Black Sea Region in 1990. Paediatric and Perinatal
Epidemiology 6; 465, 1992.
Mocan H., MOCAN M.Z., Erem C., Akyilmaz E., Ulusoy S., Sonmez M.; Urinary
Endothelin Excretion in Patients with Acute Renal Failure. EDTA Abstract.
Amsterdam, The Netherlands, 103, 1996.
MOCAN M.Z., Mocan H., Kizilkaya H., Tokel S.; Urinary Iodine Levels in
Endemic and Non-Endemic Regions of Turkey. Trace Elements in Medicine. 9
(2): 59-61, 1992.
MOCAN M.Z., Mocan H., Aydm F.; Urinary Copper Levels in the Endemic
Goitre area. Trace elements in Medicine. 10 (1): 36-38, 1993.
Mocan H., MOCAN M.Z., Ulusoy S., Erem C., Telatar M., Sonmez M.; Effects of
Nasai Desmopressin in Chronic Renal Failure. EDTA, Abstract., Amsterdam,
The Netherlands, 196, 1996.
Boyce B.F., Byars J., Me Willams S., MOCAN M.Z., Elder H.Y. Boyle IT., Junor
B.J.R.; Histological and Electron Microprobe Studies of Mineralisation in
Aluminium-Related Osteomalacia. J Clin Pathol. 45: 502-508, 1992.
MOCAN M.Z., Erem C., Telatar M., Mocan H.; Urinary Iodine Levels in
Pregnant Women with and Without Goiter in the Eastern Black Sea Part of
Turkey. Trace Elements and Electrolytes. 12 (4): 195-197, 1995.
MOCAN M.Z., Erem C., Yildinm M., Telatar M., Dener D.; Urinary B.2
Microglobulin Levels and Urinary N-Acetyl B-Glucosaminidase Enyzme
Activities in Early Diagnosis of Non-lnsulin-Dependent Diabetes Mellitus
Nephropathy. Diabetes Research. 26: 101-107, 1994.
Erem C., Kulan K, GOIdeli 0., Tuncer C., Komsuonlu B., MOCAN M.Z.; Impact
of Hemodialiysis on QT Interval. Acta Cardiologica 1(3): 177-185, 1995.
Mocan H., Bozkaya H., MOCAN M.Z., Furtun E.M.; Changing Incidence of
Anencephaly in the Eastern Black Sea Region of Turkey and Chernobyl.
Paediatric and Perinatal Epidemiology. 4: 264-268, 1990.
MOCAN M.Z., Mocan H., Gacar M.N., Ozgiir G.K., Uluutku M.H.; Effects of Essential Amino Acid Supplementation in Acute Renal Failure. International Urology and Nephrology 27 (4): 503-510,1995.
MOCAN M.Z., Ozbay G., Mocan H., Gorcin B.; Inhaler Salbutamol on Acute
Hyperkalemia in Renal Failure. Israel Journal of Medical Sciences 29 (1): 39-
41, 1993.
MOCAN M.Z, Mocan H., Uiusoy S., Telatar M., Sanca E., Erem C., Sdnmez
M.; Early and Late Effects of ESWL on Renal Functions, EDTA, Abstract.
Amsterdam, The Netherlands, 196, 1996.
MOCAN, M.Z, Mocan H., Erem C., Kulan K., Uiusoy Ş., Sdnmez M.; Cardiac
Arrhytmias in Patients on Maintenance Hemodialysis. EDTA, Abstract,
Amsterdam, The Netherlands, 228, 1996.
MOCAN M.Z., Mocan H., Tokel S.; An Epidomiological Study of Endemic
Goitre in the Eastern Black Sea Region in Relation to the Geochemical
Environment. DOGA- TU J. Med. and Pharm. 13 (1), 88-94, 1989.
MOCAN M.Z, Mocan H., Boyce B.F., Junor B.J.R.; The Effect of Parathyroid
Hormone on Aluminium Absorption (Ed.) Haberal Education and Research
Foundation, Pelin offset Group, pp. 227-231, 1990.
Ovali E., Qetiner M., MOCAN M.Z.; Acceleration of Blastic Crisis with
Filgrastim in M2. Acute Myleoid Leukemia. TUBITAK, Tr.J. of Medical Sciences
20:281, 1994.
Mocan H., MOCAN M.Z., McAllister T.A.; Continuous Ambulatory Peritoneal
Dialysis. Dialysis, Transplantation and Bum 4: (3), 59-65, 1989.
MOCAN M.Z., Mocan H., Ozbay G., Boyce B.F.; Microcytic Anaemia does not
Predict Aluminium Bone Disease in Chronic Renal Failure. Hacettepe Medical
Journal 22(1), 1-6, 1989.
Uzun Y., Erem C., MOCAN M.Z., Mocan H., Telatar M.; N-acetyl-B-D
Glucosaminidase (NAG) Enzyme Activity in Urine for Early Diagnosis of
Nephropathg in Diabetes Mellitus Type II. Turk J.Med. Res. 13 (14): 141-145,
1995.
MOCAN M.Z., Cetinarslan B., Erem C., Telatar M.; The Effect of
Hyperthyroidism on Renal Function.. Turk J. Med . Res. 13 (1): 28-30, 1994.
MOCAN M.Z., Erem C., Uiusoy S.; Urinary C-AMP Activity in Chronic Renal Failure. Turkish Journal of Medical Sciences, (yayinda).
MOCAN M.Z., Kavgaci H., Erem C., Mocan H.,; The influence of essential
aminoacid supplementation for the improvement of acute renal failure. Turk
J.Med Sci 26: 271-275, 1996.
Mocan H., Soylu H., MOCAN M.Z., Gumele H.; Pyknodysostosis: A typical case
with a new finding. Genetic Counseling (In Press).
Mocan H., MOCAN M.Z.; Postpartum Hemolytic Uremic Syndrome With a More
Severe Liver Involvement. Clin Nephrology (!n press).
Mocan H., MOCAN M.Z., Soylu H.; Short Course Azithromycin Treatment In
Acute Maxillary Sinusitis In Children. 20 th ICC, Sydney, Australia. 1997.
Abstract book P. 192, Abst. No. 5242.
MOCAN M.Z., Mocan H.; A Tree-day Course of Azithromycin In Community
Acquired Pneumonia: Preliminary Report. 20 th ICC, Sydney, Australia. 1997,
Abstract book P. 191, Abst. No. 5238.
Mocan H., MOCAN M.Z., Erduran E., Karaguzel G., Asian Y.; The Effect of High Dose Methylprednisolone Therapy in Patients with Minimal Change Nephrotic Syndrome. Nephrology Dialysis Transplantation 12: (9), A 74, 1997.
Mocan H., MOCAN M.Z., Sanhan H., Erduran E., Karaguzel G., Deşer 0.; The Effect of ATP-MgCb on Lipid Peroxidation In Ischemic and Reperfused Rabbit Kidney. Nephrology Dialysis Transplantation. 12: (9), A 48, 1997.
Mocan H., MOCAN M.Z., Telatar M., Yildiran A.; Early Assessment of Renal Function Following ESWL by 99mTc DTPA. Nephrology Dialysis Transplantation. 12: (9), A 26, 1997.
MOCAN M.Z., Mocan H., Ding H.; Urinary Risk Factors in the Pathogenesis of Idiopathic Renal Stone Formers. Nephrology Dialysis Transplantation. 12: (9), A 26, 1997.
MOCAN M.Z., Mocan H., Tufan U.; Hypertension as a long-term Effect of
Extracorporeal Shockwave Lrthotripsy (ESWL). Abstract, XXXIV Congress of
EDTA, Sept 21-24, Geneva, Switzerland, 1997.
MOCAN, M.Z., Ciliv G.; Le Taux de CAMP Urinaire et ses correlations avec les
fonctions renales dans L'insuffisance Renal Chrongque. Joumees Medicales
dans L'insffisance Session, Ankara, 9-13 September 1979.
MOCAN M.Z., Boyce B.F., Halls D., Cowan R., Junor B.J.R.; Aluminium-related
Ostoemalacia due to Oral Aluminium: Can Patients at Risk be Identified by an
Al-absorption Test? Aluminium in Renal Disease Conference, The Robens
Institute, University of Surrey, Guildford, Surrey, England, September, 16-18,
1985.
Boyce B.F., MOCAN M.Z., Halls D.J., Cavan R.A., Forwell M., Junor B.J.R.;
Can Patients at Risk of Developing Aluminium-Related Osteomalatica From
Phosphate Binders be Indentified by an Aluminium Absorption Test. The Scottish Renal Association. Ninewells Hospital and Medical School, 25-26 October 1985, Dundee, United Kingdom.
MOCAN M.Z., Boyce B.F., Briggs J.D., Junor B.J.R.; Low Calcium dialysate in
the Treatment of Aluminium Induced Osteomalacia. The Scottish Renal
Association Postgraduate Centre, Raigmore Hospital, 14-15 March 1986,
Inverness, United Kingdom.
MOCAN M.Z., Mocan H., Uzun Y., Tokel S.; Possible Effects of Trace Elements
in The Etiology of Endemic Goiter in The Northeast of Turkey. XI. Balkan Tip
Gunleri, 25-27 Mayis 1989, Istanbul Universitesi Tip Fakultesi, Çapa, Istanbul.
MOCAN M.Z., Boyce B.F., Junor B.J.R.; The Effect of Parathyroid Hormone on Aliminium Absorption. The 1st. International Congress of Mesot, November 2-4, 1988, Ankara.
MOCAN M.Z., Mocan H., Uzun Y.; Urinary N-Acetly D-Glucosaminidase (NAG) Level in Type II (Non-Insulin Dependent) Diabetes Mellitus, European Dialysis and Tranplant Association (ERTA) Congress, June 28 - July 1, 1992, Paris, France.
Mocan H., MOCAN M.Z., Boyce B.F., Junor B.J.R.; Rapid Aluminium Loading in Home Haemedialysis Patients. XXVI th. Congress of the European Dialysis and Transplant Association (EDTA) June 11-15, 1989, Gfiteborg, Isvec.
MOCAN M.Z., Mocan H., Boyce B.F., Junor B.J.R.; Microcytic Anaemina does not Predict Aluminium Bone Disease in Chronic Renal Failure, XXVI th Congress of the European Dialysis and Transplant Association, (EDTA), June,11-15, 1989, Goteborg, Sweeden
MOCAN M.Z., Mocan H., Boyce B.F., Junor B.J.R.; The Effect of Parathyroid Hormone on Aluminium Absorbtion. XXVI the Congress of the European Dialysis and Transplant Association (EDTA), June 11-15, 1989, Goteborg,Sweeden.
Mocan H., MOCAN M.Z., Erem C., Akyilmaz E., Ulusoy Ş., Sonmez M.; Urinary
Endothelin Excretion in Patients With Acute Renal Failure. XXXIII rd. Congress
of the ERA-EDTA June 18-21, 1996, Amsterdam, The Netherlands, Abst. Book.,
P. 103.
MOCAN M.Z., Mocan H., Ulusoy Ş., Telatar M., Sanca E.; Early and Late
Effects of ESWL on Renal Functions. XXXIII rd. Congress of the ERA-EDTA
June 18-21, 1996 Amsterdam, The Netherlands, Abst. Book, p. 196.
MOCAN M.Z., Mocan H., Erem C., Kulan K, Ulusoy Ş., Sonmez M.; Cardiac
arrhytmias in Patients on Maintenance Hemodialysis, XXXIII rd. Congress of the
ERA-EDTA June 18-21, 1996, Amsterdam, The Netherlands, Abst. Book., p.
228.
Mocan H., MOCAN M.Z., Ulusoy Ş., Erem C., Telatar M., Sönmez M.; Effects of
Nasal Desmopressin in Chronic Renal Failure. XXXIII rd. Congress of the ERA-
EDTA, June 18-21, 1996, Amsterdam. The Netherlands, Abst. Book., p. 196.
Mocan H., MOCAN M.Z., Soylu H.; Short course Azithromycin Treatment In
Acute Maxillary Sinusitis In Children. 20 th ICC, Sydney, Australia. June 29-
July 3, 1997. Abst. No. 5242, p. 192.
MOCAN M.Z., Mocan H.; A Tree-day Course of Azithromycin In Community
Acquired Pneumonia: Preliminary Report 20 th ICC, Sydney, Australia, June
29-July 3, 1997, Abst. No. 5238, p. 191.
Mocan H., MOCAN M.Z., Erduran E., Karaguzel G., Asian Y.; The Effect of
High Dose Methylprednisolone Therapy In Patients With Minimal Change
Nephrotic Syndrome. 34 th Congress of ERA-EDTA, 21-24 September, 1997,
Geneva, Switzerland.
Mocan H., MOCAN M.Z., Sarıhan H., Erduran E., Karaguzel G., Deger 0.; The
Effect of ATP-MgCb on Lipid Peroxidation In Ischemic and Reperfused Rabbit Kidney. 34 th Congress of ERA-EDTA, 21-24 September, 1997, Geneva, Switzerland.
Mocan H, MOCAN M.Z., Telatar M., Yildiran A.; Early Assessment of Renal
Function Following ESWL by 99m Tc DTPA. 34 th Congress of ERA-EDTA,
Geneva, Switzerland, 21-24 September, 1997.
MOCAN M.Z., Mocan H., Ding H.; Urinary Risk Factors in the Pathogenesis of
Idiopathic Renal Stone Formers. 34 th Congress of ERA-EDTA. Geneva,
Switzerland, 21-24 September 1997.