Op. Dr.Zübeyde Aytufan

  • İlgi Alanları
  • Gebelik takibi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Jinekolojik cerrahi
  • Ürojinekolojik cerrahi
  • Histeroskopik cerrahi
  • Genital estetik
  • Endometriozis
  • Pelvik ağrı tedavisi

Eğitim ve Uzmanlık
2009-2015 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF Felsefe Bölümü
2016-2020 İhtisas, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2020-2022, Iğdır Devlet Hastanesi Uzm. Dr.
2022-2023 İstanbul Özel Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Uzm. Dr.
2023 BAU Medical Park Göztepe Uzm. Dr.

Deneyim
2015-2016 Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Acil Servis
2016-2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
2020-2022 Iğdır Devlet Hastanesi
2022-2023 İstanbul Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
İleri Düzey Obstetrik Ultrason Eğitimi- Prof Dr Recep Has 2018
Jinekolojik Ultrasonu Daha Etkin Nasıl Kullanabiliriz ‘’  Kursu Amerikan Hastanesi  2018
Sağlık Bakanlığı Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi- Kasım 2019
Doğal Orifis Cerrahileri Kursu  2021
5. Minimal İnvaziv Jinekolo-Jinekolojik Cerrahi Kongresi- Laparoskopik Sütur Kursu- Şubat 2022
Uludağ Jinekolojik Endoskopi Kampı 2022
Kadın Doğum Pratiğinde Nöralterapi Uygulamaları 1. Basamak/ Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği 2023

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği

Uzmanlık tezi
Hipogonadotropik Hipogonadizmli Hastalarda Gebeliği Etkileyen Faktörler; YÖK Tez Merkezi, 644477

2022-Skin closure at cesarean section, polypropylene versus polyglactin 910: a randomized controlled study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022 Mar;35(6):1088-1092. doi: 10.1080/14767058.2020.1743654.

2022 Comparison of The Anxiety and Depression Levels of Pregnant Women With COVID-19 and Healthy Pregnant Women; Eastern Journal of Medicine; 27(1); 155-163

2021 The effect of chewing gum on bowel function postoperatively in patients with total laparoscopic hysterectomy: a randomised controlled trial, Journal of Obstetrics and Gynaecology, DOI: 10.1080/01443615.2021.1941821

 

Sözlü Bildiriler

2022-Olgu: Nefes Darlığı ile Başvuran ve Masif Pulmoner Kanaması Olan 35 Haftalık Gebenin Klinik Yönetimi | 5.Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, 8-9 Ekim 2022

2022-Total Laparoskopik Histerektomi Ve Bilateral Salfingooferektomi Vakası Sonrası Gelisen Sefalik Ven Trombozu Olgusu | 10. Ulusal Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Eylul 2022

2021 - Hipogonadotropik Hipogonadizmli Olgularda Gebeliği Etkileyen Faktörler | Sağlık Bilimleri Üniversitesi-Uluslararası Kadın Doğum ve Yenidoğan Günleri, 18-21 Mart 2021

2021 İ-kinci Trimester Gebe Hastada Transvajinal Penetran Yaralanmaya Konservatif Yaklaşım | 3.Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, 2-3 Aralık 2021

2021 -  Sağlık Branşlarındaki Mesleki Yaklaşımı Tamamlayıcı Özgün Bir Model, "Sağlıkta Hamilik" | 1.Uluslararası Tıp, Sağlık Ve İletişim Bilimleri Kongresi, 9-12 Aralık 2021