Doç. Dr.Züleyha Akkan Çetinkaya

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Gastroenteroloji - Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

İnflamatuar Barsak Hastalıkları Derneği
Hepatobiliopankreatoloji Derneği Üyesi

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.      Z.Akkan Çetinkaya, Y. Çetinkaya, M. Gencer, M.Sezikli, H.Tireli, O.Ö. Kurdas, K.Uluç, O.Us, T.Tanrıdag, "The Relationship between Quiescent Inflammatory Bowel Disease and Peripheral Polyneuropathy", Gut and Liver , 57-60 pp., 2011

2.      M.Sezikli, Z.Akkan Çetinkaya,F.Güzelbulut ,B.Çimen,O.Özcan, S.Ozkara,A.Yeşil, G.Gümrükçü, OM İpçioğlu, H.Sezikli, AO Kurdas Övünç, "Effects of alpha tocopherol and ascorbic acid on helicobacter pylori colonization and the severity of gastric inflammation", Helicobacter , 127-32 pp., 2012

3.      Z.Akkan Çetinkaya, M. Sezikli, F.Güzelbulut, H. Sezikli, A. özçaglayan,F. Şengör, A.T. İnce, O. Övünç Kurdas,, "Serum levels of prostate specific antigen are elevated after colonoscopy.", The Tohoku Journal of Experimental Medicine , 183-186 pp., 2010

4.      F.Güzelbulut,M.Sezikli, Z.Akkan Çetinkaya,B Yaşar, S. Özkara, A.O.K Övünç, "AST-platelet ratio index (APRI) in the prediction of significant fibrosis and cirrhosis in patients with chronic hepatitis B.", Turkish Journal of Gastroenterology , 353-8 pp., 2012

5.      F. Guzelbulut, A.OKurdaş Ovünç,Z.Akkan Çetinkaya, E. Şenateş, Y.Gökden, A.G.Değirmenci Saltürk, M.Sezikli, S.Özkara, F.Çetinkaya, "Comparison of the efficacy of entecavir and tenofovir in chronic hepatitis B", Hepatogastroenterology (ISI) , 477-80 pp., 2012

6.      M.Sezikli, Z.Akkan Çetinkaya,F.Güzelbulut, A.Yeşil, M.E.Altunöz, N.Ulu, AOO Kurdaş, "Efficacy of the combination of tetracycline ,amoxicillin and lansoprazole in the eradication of helicobacter pylori in treatment naive patients and in patients who are not responsive to clarithromycin based regimens:A pilot study", Gut and Liver (ISI) , 41-4 pp., 2012

7.      M.Sezikli, Z.Akkan Çetinkaya, F.Güzelbulut,A.Yeşil, S.Coşgun,AO. Ovunç, "Supplementing vitamins C and E to standart triple therapy for the eradication of helicobacter pylori", J Clin Pharm Ther (ISI) , 282-285 pp., 2012

8.      F.Güzelbulut, M. Sezikli, Z. Akkan Çetinkaya, M.E.Altunöz, P.Güneş, S.Düzgün, O.Övünç Kurdaş, "application of only levofloxacine in the second phase of sequential therapy regimen in helicobacter pylori eradication: is it a good choise", Minerva Medica , 171-6 pp., 2011 ,

9.      F.Güzelbulut, Z. Akkan Çetinkaya, M.Sezikli, B. Yaşar, S.Özkara, A.O. Kurdaş Övünç, "AST-PLATELET RATIO INDEX, FORNS’ INDEX, AND FIB-4 IN THE PREDICTION OF SIGNIFICANT FIBROSIS AND CIRRHOSIS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C", The Turkish Journal of Gastroenterology (ISI) , 279-85 pp., 2011

10.  M.Sezikli, Z.Akkan Çetinkaya, F.güzelbulut,H. Sezikli,S.Özkara, S.Coşgun, C.Gönen,AO. Ovunç, "Efficacy of vitamins supplementation to therapy on helicobacter pylori eradication in patients with low antioxidant capacity", Clin Res Hepatol Gastroenterol (ISI) , 745-9 pp., 2011  

11.  Z.Akkan Çetinkaya, M. Sezikli, F.Güzelbulut, S.Cosgun, S. Düzgün, O. Övünç Kurdas, "Comparison of the Efficacy of the Two Tetracycline-Containing Sequential Therapy Regimens for the Eradication Helicobacter Pylori: 5 days versus 14 days Amoxicillin", Helicobacter , 143-147 pp., 2010 

12.  Z.Akkan Çetinkaya, M. Sezikli, F.Güzelbulut, Y.Z. Benek, S. Özkara, Y. Gökden, B.Yasar, O. Övünç Kurdas,, "Liver Biopsy: Ultrasonography Guidance is not Superior", Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases , 49-52 pp., 2010

13.  B.Yasar,E. Abut,H. Kayadıbı,B.Toros,M. Sezıklı, Z. Akkan, Ö Keskın,O. Övünç Kurdas ., "Efficacy of probiotics in Helicobacter Pylori eradication therapy.", The Turkish Journal of Gastroenterology , 212-217 pp., 2010

14.  R.Türkoglu,N.Çömez, M. Gencer,Y.Çetinkaya, Z. Akkan Çetinkaya,H.Tireli, "Antigliadin antikorları ve multiple sklerozis", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi , 577-583 pp., 2010

15.  R.Durmus,B. Naiboglu, A. Tek,M. Sezikli, Z.Akkan Cetinkaya,S.Z. Toros,T.M. Eriman, E.Egeli, "Does reflux have an effect on nasal mucociliary transport?", Acta-otolaryngologica , 1053-1057 pp., 2010 

16.  M.Sezikli, Z.Akkan Çetinkaya,H. Sezikli,F.Güzelbulut, A. Tiftikçi,A.T.Ince, Y.Gökden,B. Yasar,S. Atalay,OO. Kurdas, "Oxidative stress in Helicobacter pylori infection: does supplementation with vitamins C and E increase the eradication rate?", Helicobacter , 280-285 pp., 2009 

17.  O.O. Kurdas, M. Sezikli, Z.Akkan Çetinkaya, F.Güzelbulut, B. Yasar B, S. Cosgun S, A.S.Değirmenci, "Glutaraldehyde-induced colitis: three case reports.", Indian Journal of Gastroenterology , 221-223 pp., 2009 

18.  B.Yasar, N.Akbayır, S. Çelik, D.özgil, Z. Akkan, K. Yıldız, Y. Yıldırım, "Acuteoligo-anuric renal failure during the course of non-fulminant hepatitis A in a patient with anorexia nervosa.", TheTurkish Journal of Gastroenterology (ISI) , 164-167 pp., 2002

19.  S.Özkara, Ş. Tosun, M. Doğan, M. Sezikli, Z. Akkan Çetinkaya,F. Vardar Akera, E. Bor, "A Comparison of Intestinal Metaplasias Occurring Around Chronic Gastritis and Tumour with CDX2 Staining Rates in Stomach Cancer", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (ISI) , 1630-40 pp., 2012

20. S.Ozkara, F.V.Aker,A. Yitik, İ.Tosun, A.Sağlam, Z.A.Çetinkaya, G.Gümrükçü, N.Tisgaoğlu, "Solid pseudopapillary tumour of the pancreas: a case series of 9 patients", Turkish Journal of Gastroenterology (ISI) , 1 pp., 2012:23(6):727-35

21.  M.Sezikli, Z.Akkan Çetinkaya,F.Güzelbulut, "Metabolic sydrome in inflammatory bowel disease: A real relationship or just a coincidence?A pilot study", Eurasian Journal of Gastroenterology , . pp., 2012;2(2):79-83

22.  S. Ozkara,B.Sari,A.Yesil,A. Aktekin,M.Sezikli,Z. Cetinkaya,F.Aker, "Evaluation of colorectal adenocarcinomas at single institution with respect to microsatellite instability", Chirurgia ,2013;108 (4) :473-7

23.  F Güzelbulut, M Sezikli, ZA Çetinkaya et al. A lower serum gamma-glutamyltransferase level does not predict a sustained virological response in patients with chronic hepatitis C genotype 1. Gut and Liver 2013;7(1):74-81.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. Y. Çetinkaya, Z.Çetinkaya, M. Gencer, H.Tireli, O.Ö. Kurdas, K.Uluç, O.Us, T.Tanrıdag, 13th European Congress of Clinical Neurophysiology konferansı dahilinde "Clinical Neurophysiology,119(suppl)" bildiri kitapçığındaki "Association of inflammatory bowel disease and peripheral polyneuropathy", 109 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2008

2. M.Sezikli, A.Tiftikçi, Z.A.Çetinkaya, A.T.İnce, F. Güzelbulut, A. Değirmenci, A.O.Ö.Kurdaş., 18. World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, konferansı dahilinde "Hepato-Gastroenterology;2008,55 (Suppl)" bildiri kitapçığındaki "What Has Changed About Results of Endoscopy In Acute Upper Gastrointestinal Bleeding Patients In Fifteen Years?", 182 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2008

3. B.Yasar, O.Övünç, A.T. İnce, Z. Akkan., World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, konferansı dahilinde "Hepato-Gastroenterology;2008,55 (Suppl)" bildiri kitapçığındaki "The Role of Probiotics in the Eradication Treatment of Helicobacter Pylori.", 195 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2008

4.A.O.Ö.Kurdas, A.Tiftikçi,B.Yasar,Z.A. Çetinkaya, M. Sezikli, F.Güzelbulut, A.T İnce., AASLD Liver Meeting 2008 konferansı dahilinde "Hepatology,2008;48(Suppl)" bildiri kitapçığındaki "Doubling of Standart Peginterferons (PEGIFN) Doses Only in The First Month of Therapy Achieves a Better Rapid (RVR) and Early (EVR) Virologic Response in Chronic HCV İnfections.", 1320 pp., San Fransisco, ABD, Ekim 2008

5. B. Yasar, F. Güzelbulut, M. Sezikli, Z.Akkan, O. Ö. Kurdaş, 5th APASL Single Topic Conference, İstanbul/Turkey konferansı dahilinde "apasl" bildiri kitapçığındaki "Non-invasive Assessment of Liver Fibrosis by Biochemical Methods in Patients with Chronic Hepatitis B.", aaaa pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2009

6. A.O. Ö.Kurdas, F.Güzelbulut, Y.Gökden, E. Senates, Z.A.Çetinkaya, A.G.Degirmenci, B. Yasar., 60th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2009), konferansı dahilinde "Hepatology" bildiri kitapçığındaki ". PegIFNs are not satisfactory in genotype D chronic HBV infection", aaaa pp., Boston, ABD, ekim 2009

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. ZA Çetinkaya, Y Çetinkaya, M Sezikli ve ark. Remisyondaki inflamatuar barsak hastalarında otonom nöropati varlığı. Kocaeli Tıp Dergisi, 6-11,2012.

2. E.Şengül, ED Binnetoğlu, ZA Çetinkaya ve ark. Ciddi metabolik asidoz ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden pilor stenozu:Üç olgu sunumu. Kocaeli Tıp Dergisi, 51-54, 2012.

3. M Sezikli, Z.Akkan Çetinkaya, F Güzelbulut ve ark. Dispepsili hastalarda gastroskopik biopsi ile ilgili şikayetler , 3 gün proton pompa inhibitörü uygulanmasıyla azalır mı? Endoskopi Dergisi, 91-94.2011

4. Z Akkan Çetinkaya, M. Sezikli, F Güzelbulut ve ark. İnflamatuar barsak hastalığında cinsel disfonksiyon varlığının araştırılması. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 104-107, 2011.

5. M Sezikli, Z Akkan Çetinkaya, F Güzelbulut ve ark. Ülseratif kolit takibinde tiroid meduller karsinoma gelişen bir vaka, olgu sunumu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 81-83, 2011.

6. Mesut SEZİKLİ, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA, Göktuğ ŞİRİN ve ark. Epiteloid hemanjioendotelyoma: Nadir görülen karaciğer tümörü. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2014(13);31-33

7. Özgür BAHADIR, Mesut SEZİKLİ, Fatih GÜZELBULUT, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA, Selvinaz ÖZKARA İnflamatuvar barsak hastalıklarında kolonda Helikobakter pilori’nin immunohistokimyasal yöntemle araştırılması . Endoskopi, 2012; 20(3): 77-82

8. Mesut SEZİKLİ, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA, Fatih GÜZELBULUT, Hayrünnisa SEZİKLİ, Selvinaz ÖZKARA, Göktug ŞİRİN. Şilöz asitle prezente olan taşlı yüzük hücreli mide kanseri  Endoskopi, 2012; 20(3): 92-94

9. Mesut Sezikli, Züleyha Akkan Çetinkaya, Göktuğ Şirin, Fatih Güzelbulut. Helikobakter pilori eradikasyonunda levofloksasin bazlı rejime C ve E vitamini eklemenin eradikasyon üzerine etkileri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi , 2012

10. Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli, Fatih Bünül, Göktuğ Şirin. Son Bir Yılda Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanama Nedeni ile Gastroskopi Yapılan Hastalarımızın Bulgularının irdelenmesi Kocaeli Tıp Dergisi, 2013;1:11-14

11. M. Sezikli, Z.Akkan Çetinkaya, F Güzelbulut ve ark. Disfaji şikayeti ile gelen idiopatik hipofarinks ülseri:olgu sunumu . Endoskopi Dergisi, 15-17, 2011  

12. Z. Akkan Çetinkaya, M. Sezikli, M.Tahir Oruç. Bulbus ülseri her zaman benign bir hastalık olmayabilir. Endoskopi Dergisi, 22-23,2011

13. ZA Çetinkaya, M Sezikli, F Güzelbulut ve ark.,Demir  eksikliği anemili hastalarda gastrointestinal endoskopik inceleme  sonuçları. Dicle Tıp Dergisi, 155-159, 2011

 14. ZA Çetinkaya, M Sezikli, F Güzelbulut ve ark., Helikobakter pilori eradikasyonunda kullanılan proton pompa inhibitörlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 1-4,2010.

15. M.Sezikli, Z.A.Cetinkaya,,F.Güzelbulut, Y. Gökden, B. Yasar, E. Senates, A.T.Ince,OO. Kurdas,,   "Hepatosellüler karsinoma tanısı konan hastalar tanı anında karaciğer transplantasyonuna ne kadar uygun?", Akademik Gastroenteroloji Dergisi , 55-59 pp., 2010

16. F. Güzelbulut, M.Sezikli, Z.A.Cetinkaya, S. Yapalı, A.T.Ince,OO. Kurdas,, "7 günlük standard üçlü tedaviye C ve E vitamini eklenmesi Helikobakter pilori eradikasyon oranını arttırır", Akademik Gastroenteroloji Dergisi , 60-63 pp., 2010

17. R.Türkoglu,N.Çömez, M. Gencer,Y.Çetinkaya, Z. A.Çetinkaya,H.Tireli, "Antigliadin Antikorları ve Multiple Sklerozis", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (ISI) , 577-583 pp., 2010 , DOI: 10.5336/medsci.2008-9050

18. M.Sezikli, A. Tiftikçi, Z.A.Cetinkaya, A.T. İnce, B. Yasar, F. Guzelbulut, A.G. Deg,A.O.O. Kurdas, "Son 15 yılda akut üst gastrointestinal sistem kanaması olan hastaların endoskopik bulgularında ne değişti?", Akademik Gastroenteroloji Dergisi , 152-155 pp., 2009

19. Z.A. Çetinkaya, Y. Çetinkaya, A. Tiftikçi, M.Sezikli, O.Ö. Kurdas, H. Tireli, "Helicobacter pylori ile migren tipi baş ağrısı arasında ilişki var mıdır?", Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi , 73-76 pp., 2008

20. S. Çelik, Z.Akkan, D.Özgil Yetkin, D.B.Eyinç, M.Y. Yıldırım, "Diabetik Hastaların Kullandıkları Hipoglisemik İlaç Tiplerine Göre Beden Kitle İndeksi ve Lipid Profillerinin Karsılastırılması", Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi , 9-12 pp., 2004 , DOI: false

21. D. Ö. Yetkin, Z. Akkan, S. Çelik, A. Ü. Yılmaz, Y. Yıldırım, "Tip II Diabetik Hastalarda Glisemik Kontrol Düzeylerine Göre Tiroid Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi", Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi , 203-208 pp., 2003

22. Z. Akkan, T. Ecder, "Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Hipertansiyon", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi , 74-77 pp., 2003

23. D. Özgil, S.Çelik, Z. Akkan, B. Yasar, N.K. Çamur, Y. Yıldırım, "Nadir rastlanan bir hastalık psödohipoparatiroidi(Bir olgu nedeniyle)", Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi , 56-57 pp., 2002

24. S. Çelik, D.Özgil, Z.Akkan, B.Yasar, S.Masatlıoğlu, N.Arıkan, N.K.Çamur, A.Tekes, Y. Yıldırım., "Tüylü Hücreli' Hairy Cell' Lösemili Bir Olgu Sunumu", Kartal Eğitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi , 186-188 pp., 2002

25. D. Ö. Yetkin, S. Masatlıoglu, S. Çelik, Z. Akkan, B. Yasar, A. Tekes, Y. Yıldırım, "Nonsirotik Portal Hipertansiyon", Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi , 124-126 pp., 2000

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1.      Z.A. Çetinkaya, A.Tiftikçi, M.Sezikli, Y.Çetinkaya,O.Ö.Kurdas, H. Tireli., 25.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "TheTurkish Journal of Gastroenterology 2008;19(Suppl)" bildiri kitapçığındaki "Helikobakter Pylori ile Migren Tipi Bas agrısı Arasında iliski var mıdır?(Poster)", 64 pp., Adana, İstanbul, Kasım 2008

2.      B.Yasar, F.Güzelbulut, H.Kayadibi, A.T.İnce, A.Tiftikçi,Z.A. Çetinkaya, M. Sezikli, O.Ö.Kurdaş, 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology 2008;19(Suppl):PS-213" bildiri kitapçığındaki "KaraciğerFibrozisinin Teshisinde Noninvaziv Biyokimyasal Belirteçlerin Yeri.", 169 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2008

3.      S.Coşgun, E.Şenates, A.Tiftikçi, B.Yasar, Z.A. Çetinkaya, S.Özkara, O.Ö. Kurdaş., 25.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology 2008;19(Suppl):P143" bildiri kitapçığındaki "Kolorektal kanserlerin lokalizasyonu değişiyor mu?", 129 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2008

4.      M.Sezikli,A.Tiftikçi, H.Sezikli, A.T.İnce, Z.A. Çetinkaya, F.Güzelbulut, Y.Gökden, S.Atalay, A.O.ÖvünçKurdas., 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology 2008;19(Suppl).SS-26" bildiri kitapçığındaki "Helikobakter Pilori Pozitif Hastalarda Total Antioksidan Kapasite Ölçümü ve Tedaviye C ve E Vitamini Eklenmesinin Eradikasyon Üzerine Etkileri", 20 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2008

5.      M.Sezikli, Z.A.Çetinkaya, F.Güzelbulut,H. Sezikli,Ö.Bahadır, S.Atalay, B. Yasar, O.Övünç Kurdas <br>, 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi konferansı dahilinde "7. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kronik HCV Tedavisinde Serum Ürik Asit ve Total Antioksidan Kapasite Düzeyleri Tedavi Basarısı İçin Bir Gösterge Olabilir mi?", S13 pp., İzmir, Türkiye, Haziran 2009

6.      Z.A.Çetinkaya, M.Sezikli, Y.Z.Benek, S.Özkara, F. Güzelbulut, Y. Gökden, B.Yaşar, O.Ö.Kurdaş, 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi konferansı dahilinde "7Ulusal Hepatoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Karaciğer Biopsisinde Ultrasonografi esligi sart mıdır?", P47 pp., İzmir, Türkiye, Haziran 2009

7.      M.Sezikli, Z.A.Çetinkaya, F.Güzelbulut, Y.Gökden, B.Yasar, E.Şenates, S.Cosgun, A.T.İnce, O.Övünç Kurdaş, 6. Hepatogastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "6. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı.SB-16" bildiri kitapçığındaki "Hepatosellüler Karsinoma Tanısı Konan Hastalar Tanı Anında Karaciğer Transplantasyonuna Ne Kadar Uygun?", 133 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2009

8.      M.Sezikli, Z.A.Çetinkaya, F. Güzelbulut, S.Coşgun, A.O. Övünç Kurdas., 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2009;20(Suppl):P166." bildiri kitapçığındaki "Gastrik Biyopsi Yapılan Dispepsi Hastalarında 3 Gün PPI Vermek İşleme Bağlı Şikayetleri Azaltır mı?", 113 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009

9.      Z.A.Çetinkaya, M. Sezikli, F.Güzelbulut, H. Sezikli, A. özçaglayan,F. Şengör,O. Övünç Kurdas., 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2009;20(Suppl):P175." bildiri kitapçığındaki "Kolonoskopi İşlemi Serum PSA Düzeylerini Etkiler mi?", 117 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009

10.  O.O. Kurdas, M. Sezikli, Z.A.Cetinkaya, F.Güzelbulut, B. Yasar B, S. Cosgun S, A.S.Değirmenci, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2009;20(Suppl):P233." bildiri kitapçığındaki "Gluteraldehite Bağlı Kolit: 3 Vaka.", 141 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009.

11.  Z.A.Çetinkaya, M.Sezikli, Y.Çetinkaya, F.Güzelbulut, B.Yaşar, A.T. İnce, A.O. Övünç Kurdaş., 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2009;20(Suppl):P298." bildiri kitapçığındaki "Remisyondaki İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Otonom Nöropati.", 169 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009

12.  Z.A Çetinkaya, M. Sezikli, F. Güzelbulut, A.O. Övünç Kurdas, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2009;20(Suppl):P299." bildiri kitapçığındaki "Nadir Görülen Birliktelik: Ülseratif Kolit ve Renal Hücreli Karsinom.", 169 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009

13.  M.Sezikli, Z.A.Çetinkaya, F.Güzelbulut, S.Yapalı, B. Yaşar, A.T. İnce, A. O. Kurdaş Övünç., 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2009;20(Suppl):P314." bildiri kitapçığındaki ". 7 Günlük Standart Üçlü Tedaviye C ve E Vitamini Eklemek Tedavi Başarısını Arttırır mı?", 176 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009

14.  M. Sezikli, Z.A.Çetinkaya, F.Güzelbulut, S. Coşgun, S.Düzgün, A.O. Övünç Kurdas., 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2009;20(Suppl):P315." bildiri kitapçığındaki "Ardışık Helikobakter Pilori Tedavisinde Amoksisilin Ne Kadar Kullanılmalı? 5 Gün? 14 Gün?", 176 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009

15.  F.Güzelbulut, Z.A.Çetinkaya, M.Sezikli, E.Şenates, S.Özkara, A.O.Kurdas Övünç, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2009;20(Suppl):S67." bildiri kitapçığındaki "Kronik Hepatit C’de Tedavi Öncesi Serum GGT Düzeyleri ile Kalıcı Viral Yanıt Arasında İlişki Var mıdır?", 33 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009

16.  B. Yasar, E.Şenates, S.Cosgun, M.E.Altunöz, S.Yapalı, M. Sezikli, F.Güzelbulut, Ö.Bahadır, Z.A.Çetinkaya, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2009;20(Suppl):S44." bildiri kitapçığındaki "Helikobakter Pilori Pozitif Non-Ülser Dispepsili Hastalarda Standart Üçlü Tedavi Rejimi ile Levofloksasin Bazlı Üçlü Tedavi Rejiminin Karşılaştırılması.", 23 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009

17.  B.Yasar, A.T.İnce, E. Şenateş, M.Sezikli, S.Cosgun, Z.A.Çetinkaya, O.Ö. Kurdaş., 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2009;20(Suppl):P315." bildiri kitapçığındaki "Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği ERCP Deneyimi.", 62 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009

18.  F.Güzelbulut, M.Sezikli, Z.A.Çetinkaya, E. Şenates, B.Yasar, A.O. Kurdas Övünç., 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2009;20(Suppl):S70." bildiri kitapçığındaki "Kronik Hepatit C’li Hastalarda İnsülin Direnci ile Fibrozis Arasında İlişki Var mıdır?", 34 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009

19.  B.Yasar, P.Günes, E.Abut, M.Sezikli, Z.A.Çetinkaya, , O.Ö. Kurdas, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2009;20(Suppl):P315." bildiri kitapçığındaki ". Helicobacter Pylori Pankreas Kanseri Etyolojisinde Rol Oynuyor mu?", 175 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009

20.  M.Sezikli, Z.A.Çetinkaya, F.Güzelbulut, M.E. Altunöz, S.Coşgun, A.O.Kurdaş Övünç., 7.Hepatogastroenteroloji Kongresi. konferansı dahilinde "7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Helikobakter Pilori Eradikasyonunda Naif ve Klaritromisinli Rejime Cevapsız Hastalarda Tetrasiklin, Amoksisilin, Lansoprazol Kombinasyonunun Etkisi.", 201 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2010

21.  M. Sezikli, Z.A.Çetinkaya, F.Güzelbulut, M.G. Gürleyik, M.E.Altunöz, A.O. Kurdaş Övünç, 7.Hepatogastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "7.Hepatogastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ülseratif Kolit Takibinde Tiroid Medullar Karsinoma Gelişen Bir Vaka.", 228 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2010

22.  M.Sezikli, Z.A.Çetinkaya, F.Güzelbulut, A.Yesil, S.Cosgun, Ö.Bahadır, A.O.Kurdaş Övünç., 7.Hepatogastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Helikobakter Pilori Eradikasyonunda Standart Üçlü Tedaviye Vitamin C ve E Eklemek İyi Bir Alternatif Olabilir mi?", 107 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2010

23.  Z.A.Çetinkaya, M.Sezikli, Y.Çetinkaya, F.Güzelbulut, H.Tireli, A.O.Kurdaş Övünç., 7.Hepatogastroenteroloji Kongresi. konferansı dahilinde "7.Hepatogastroenteroloji Kongresi, KongreKitabı" bildiri kitapçığındaki "Kronik Delta Hepatitli Bir Hastada Peginterferon Alfa 2-a’nın Neden Olduğu Polinöropati.", 302 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2010

24.  H.K.Memiş, Z.A.Çetinkaya, M.Sezikli, M. F.Akdoğan, M. A. Ustaoğlu, M. Duranay, O.Ö. Kurdaş., 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2010; 21(Suppl):p201" bildiri kitapçığındaki "İnflamatuar Barsak Hastalarında ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi.", 146 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010.

25.  M.Sezikli, Z. A.Çetinkaya, F.Güzelbulut, D.Yetkin, O.Övünç Kurdaş., 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2010; 21(Suppl):p202" bildiri kitapçığındaki "İnflamatuar Barsak Hastalarında metabolik sendrom sıklığı", 146 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010

26.  Z.A.Çetinkaya, M.Sezikli, F.Güzelbulut, M.Öztürk, A.Yeşil, O. Ö. Kurdaş., 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2010; 21(Suppl):p205" bildiri kitapçığındaki "İnflamatuar Barsak Hastalarında Seksüel Disfonksiyon sıklığı.", 148 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010

27.  Z.A.Çetinkaya, M. Sezikli, F.Güzelbulut, M.E.Altunöz, A.Değirmenci, Y.Gökden, A.Yesil, S.Özkara, O.Ö.Kurdas., 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2010; 21(Suppl):p289" bildiri kitapçığındaki "Demir eksikliği anemisi tanısı ile gelen hastalarımızda endoskopik bulgular, retrospektif analiz.", 184 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010

28.  Z.A.Çetinkaya, M.Sezikli, M.T.Oruç, A.M.Günay, F. Güzelbulut, H.Demirci., 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2010; 21(Suppl):p328" bildiri kitapçığındaki "Bulbus ülseri. Her zaman benign bir hastalık olmayabilir", 200 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010

29.  M.Sezikli, Z.A.Çetinkaya, F.Güzelbulut, M.E.Altunöz, A.Yeşil, Ö.Bahadır , S.Cosgun, O.Ö. Kurdas., 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2010; 21(Suppl):p356" bildiri kitapçığındaki "Helikobakter pilori eradikasyonunda levofloksasinli rejime askorbik asit ve alfa tokoferol eklemenin eradikasyon üzerine etkileri.", 211 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010

30.  M.Sezikli, Z.A.Çetinkaya, F.Güzelbulut, A.Yesil, M.E.Altunöz, A.Atamer, S.Cosgun, O.Övünç Kurdas, 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2010; 21(Suppl):p357" bildiri kitapçığındaki "Helikobakter pilori eradikasyonunda kullanılan proton pompa inhibitörlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması.", 212 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010

31.  F.Güzelbulut, M.Sezikli, Z.A.Çetinkaya, M.E.Altunöz, P.Güneş, S.Düzgün, O. Övünç Kurdas., 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2010; 21(Suppl):p366" bildiri kitapçığındaki "Helikobakter pilori eradikasyonunda ardışık tedavi rejiminin 2. fazında tek başına levofloksasin kullanılması: iyi bir seçim midir?", 215 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010

32.  Z. A. Çetinkaya, M.Sezikli, S.A.Kaplan, F.Güzelbulut, O.Övünç Kurdaş, 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2010; 21(Suppl): p470" bildiri kitapçığındaki "Kolonoskopide her ülser İBH olmayabilir", 257 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010

33.  M.Sezikli, Z.A.Çetinkaya, F.Güzelbulut,H.Sezikli, S.Özkara, M.E. Altunöz, E.Erdem, A.O. Kurdas Övünç., 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2010; 21(Suppl): S96" bildiri kitapçığındaki "Antioksidan kapasitesi düşük hastalarda tedaviye C ve E Vitamini eklemenin helikobakter pilori eradikasyonu üzerine etkileri.", 48 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010

34.  F.Güzelbulut, M.Sezikli, Z.A. Çetinkaya, C. Gönen, A.O.K. Övünç, 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi konferansı dahilinde "8. Ulusal Hepatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Kronik Hepatit C virüsü enfeksiyonuna bağlı kompanze sirozlu hastalarda Pegileinterferon ve ribavirin kombinasyonunun etkinliğinin karşılaştırılması.", 90(PO43) pp., Ankara, Haziran 2011

35.  F.Güzelbulut, M.Sezikli, Z.A. Çetinkaya, S Coşgun, Y Gökden, A.G.D. Saltürk, C. Gönen, A.O.K. Övünç, 8.Ulusal Hepatoloji Kongresi konferansı dahilinde "8.Ulusal Hepatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Nükleozid naif ve lamivudin dirençli kronik hepatit B hastalarında tenofovir tedavisinin etkinliğinin karşılaştırılması", 63-64 (PO21) pp., Ankara, Haziran 2011

36.  Z.A.Çetinkaya,M.Sezikli, F.Güzelbulut, 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2011;22(suppl)1" bildiri kitapçığındaki "Geriatrik hastalarımızın alt ve üst endoskopi bulguları", 250 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2011

37.  S.Coşgun, F.Güzelbulut, M.Sezikli, Z.A.Çetinkaya,C.Gönen,AOK Övünç, 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2011;22(suppl)1" bildiri kitapçığındaki "Kronik hepatit B infeksiyonunda karaciğer fibrozis evresi ile serum HBVDNA düzeyi arasındaki ilişki", 184-185 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2011

38.  Z.A.Çetinkaya,M.Sezikli, E.Şengül,F.Güzelbulut, 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2011;22(suppl)1" bildiri kitapçığındaki "Kanlı ishal sonrası hemolitik üremik sendrom gelişen 3 vaka", 150 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2011

39.  S.Çelik, Z.A.Çetinkaya,M.Sezikli,M.Ekin,S.Pehlevan,F.Güzelbulut, 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2011;22(suppl)1" bildiri kitapçığındaki "Türkiye'deki romatoid artritli hastalarda ve birinci derece akrabalarında çölyak hastalığı ile ilişkili antikorların sıklığı", 149 pp., Antalya, Kasım 2011

40.  Ö.Bahadır, M.Sezikli, F.Güzelbulut,Z.A.Çetinkaya, S. Özkara, C.Gönen, A.O Kurdaş Övünç, 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2011;22(suppl)1" bildiri kitapçığındaki "İnflamatuar bağırsak hastalarının kolon mukozalarında helikobakter pilorinin immünohistokimyasal yöntemle araştırılması", 148 pp., Antalya,Türkiye, Kasım 2011

41.  A.T.İnce, E. Şenateş, F.Aker,M.Sezikli, Z.A. Çetinkaya,E.Arabacı, 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2011;22(suppl)1" bildiri kitapçığındaki "Crohn ve mycosis fungoidesli bir vaka", 142 pp., Antalya,Turkey, Kasım 2011

42.  M.Sezikli, Z.A. Çetinkaya,F.Güzelbulut, 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol" bildiri kitapçığındaki "Son 1 yılda varis dışı üst gastrointestinal sistem kanama nedeni ile gastroskopi yapılan hastalarımızın bulguları", 120 pp., Antalya Turkey, Kasım 2011

43.  M.Sezikli, Z.A. Çetinkaya, F. Güzelbulut,E.S. Boz, A.O.Kurdaş Övünç, 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2011;22(suppl)1" bildiri kitapçığındaki "İnvitro şartlarda E ve C vitaminin helikobakter pilori üzerine etkisi", 95 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2011

F. Diğer yayınlar :

1. Çetinkaya ZA, Sezikli M, Güzelbulut F, Benek YZ, Özkara S, Gökden Y, Yaşar B, Kurdaş OO. Letter to the editor. Liver Biopsy: Ultrasonography Guidance is not Superior to the Blind Method. J Gastrointestin Liver Dis 2010;19(3):339-340.