• Uzmanlık Alanları: Yoğun bakım, Rejyonel anestezi
Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteniyoloji ve Reanimasyon - Uzmanlık

Normal doğumda epidural levobupivakain ile bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması