Op. Dr.Onur Günaldı

  • İlgi Alanları
  • Laparoskopik cerrahi
  • Histeroskopik cerrahi
  • Ürojinekolojik cerrahi
  • Kolposkopi
  • Genital estetik
  • Gebelik takibi
  • Doğum kontrol danışmanlığı
  • Miyom tedavisi

Laparoskopi, Histeroskopi, Ürojinekoloji (İdrar kaçırma tedavileri), Genital Estetik, Normal ve Yüksek Riskli Gebelik Takibi, Kapalı ve Açık Jinekolojik Cerrahi işlemler, Kolposkopi, LEEP ve Konizasyon, Miyom, kist ve polip tedavileri.

Eğitim ve Uzmanlık
1997-2003 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
2004-2009 Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Uzmanlık

Deneyim
2009-2010 Kasımpaşa Asker Hastanesi
2010-2011 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2011-2013 Karabük Doğumevi
2013-2015 Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2015-2016 Özel Hospitalpark Darıca Hastanesi
2016-2017 Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
2017-2021 T.C Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr Öğretim üyesi

Kurs ve Sertifikalar
Haziran 2015 Laparoskopik Cerrahi Kursu
Mart 2015 Patient Experience Summit
Kasım 2014 6.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi
Mayıs 2014 12.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
Nisan 2014 Acıbadem Kadın Doğum Günleri
Ekim 2013 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Acil *Obstetrik Bakım Programı kapsamında “Yönetici Kolaylaştırıcı Uyum Eğitimi”
Eylül-2013 14.Ulusal Perinatoloji Kongresi
Nisan 2013 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Acil *Obstetrik Bakım Programı kapsamında “Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi”
Eylül 2012 8. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi ve Ian Donald Advanced Ultrasound Course()
Mayıs 2012 Obstetrik Ultrasonografi Kursu
Nisan 2012 Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu
Kasım 2011 2.Colposcopy and Cervical Pathologıes Congress
Mayıs 2009 7.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
Ocak-2007 Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası
Ocak-2007 Maternal Sistemik Hastalıklar ve Gebelik Sempozyumu
Eylül 2006 Obstetrikte Doppler Sempozyumu
Nisan 2006 Biyoistatistik Eğitim Sertifikası
Mart 2006 Jinekoloji-Obstetride İnteraktif Olgu tartışmaları
Nisan 2005 Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri Üremeye Yardımcı Tedaviler
Şubat 2005 Erken Doğum Eylemi Sempozyumu
Şubat 2005 Ürojinekoloji Kursu

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabip Odası
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
Türk Ürojinokoloji ve Pelvik rekonstrüktif Cerrahi Derneği

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

*2nd trimestr spontaneous fetal reduction: Fetus papyraceus, report of two cases and review of the literatüre – Turkiye klinikleri J Gynecol Obst. 2006; 16(5):207-10

 

*Rüptüre endometrioma sonrası gelişen tubo-ovarian apse; virgin kadınlarda nadir görülen bir olgu sunumu ve literatür araştırması -

Medical Journal of Suleyman Demirel University . Jun2020, Vol. 27 Issue 2, p250-253. 4p.. DOI:10.17343/sdutfd.569652

 

*Obezitenin kadın kanserleri üzerindeki etkileri: Derleme makalesi -

2019 Maltepe Tıp dergisi. DOI:10.35514/mtd.2019.19

 

*”Loop electrosurgical excision procedure” erken doğum riskini artırır mı? -

Maltepe Tıp dergisi.Cilt:11, Sayı:2/2019. DOI:-10.35514/mtd.2019.8

 

*Acute urinary retention due to complete labial fusion in the postmenopausal period:           A case report and literatüre review -

Ankara Med J, 2019;(1):429-33. DOI:10.17098/amj.577014

 

*Endometriyal kanser evrelemesinde difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin yararı - Abant tıp dergisi 9(1), 20-27, 0

 

*İnfertil kadınlarda antioksidan desteği - 1.baskı, Ankara, 2020, p.1-4

Türkiye klinikleri yardımla üreme tedavilerinde klinik adjuvanların yeri - kitap bölümü

 

*Laparoscopic sacrohysteropecy in a woman at 12 weeks’ gestation –

JMIG(The journal of minimally invasive gynecology) video article volüme 25, issue 7, p1146-1147. DOI:10.1016/j.jimig.2018.01.035