Prof. Dr.Sevgi Bahadır

  • İlgi Alanları
  • Pediatrik dermatoloji
  • Akne
  • Ürtiker
  • Psöriasis
  • Mantar
  • Vitiligo
  • Deri kanseri
  • Behçet hastalığı

Deri, Saç, Tırnak ve Mukoza Hastalıkları, Atopik Dermatit ve Egzamalar

Eğitim ve Uzmanlık
1972 – 1978 - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doktor
1983 – 1986 -Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığı
1991 – 2020 - KTÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD Öğretim Üyeliği
1991 – 1996 - Yardımcı Doçent Doktor
1992 – 1992 - Toronto Üniversitesi Sunny Brook Hastanesi (Gözlemci Doktor)
1997 – 2003 - Doçent Doktor
2003 – 2020 - Profesör Doktor

Deneyim
1979 – 1980 - SSK Hastanesi – Pratisyen Doktor, Erzincan
1980 – 1982 - SSK Hastanesi – Pratisyen Doktor, Erzurum
1987 – 1991 - SSK Hastanesi – Uzman Doktor, Trabzon
2005 – 2020 - KTÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD Başkanı
2019 – 2020 - KTÜ Senatosu Tıp Fakültesi Temsilci Üyesi
2012 – halen -Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Başkanı
2016 – halen - Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği Sekreteri
2008 - 3. Pediatrik Dermatoloji Günleri (Uluslararası katılımlı), Trabzon, Kongre Başkanı
2013 - Güz Toplantıları, Otoimmün Büllöz Hastalıklar (Uluslararası katılımlı), Trabzon, Kongre Başkanı
2015 - 2. Pediatrik Dermatoloji Kursu, Trabzon, Kurs Başkanı
2019 - Güz Toplantıları, İnflamasyon: Deri ve Mukoza (Uluslararası katılımlı), Trabzon, Kongre Başkanı

Kurs ve Sertifikalar
1983 yılından beri 100 ‘ün üstünde Dermatoloji Kongre, Sempozyum, Toplantı ve Kurslarında konuşmacı, oturum başkanı ve katılımcı-Sertifikalar
Botulinum Toksin A Enjeksiyonu
Dolgu Enjeksiyon
Mezoterapi (yüz-saçlı deri)
PRP (yüz)
Peeling
Lazer

Mesleki Üyelikler
EADV (European Academy of Dermatology and Veneorology) Üyesi
ESPD (European Society of Pediatric Dermatology) Üyesi
Türk Dermatoloji Derneği Üyesi
Türk Dermatoloji Derneği Akreditasyon Çalışma Grubu Üyesi
Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği Sekreteri ve Üyesi
Trabzon Tabip Odası Üyesi
Dermatoonkoloji Derneği Üyesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Üyesi

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

  1. Değer O, Örem A, Akyol  N, Bahadır S, Yıldırmış S,  Polymorphonuclear leukocyte elastase levels in patients with Behcet’s disease. Clin Chim Acta. 1995 May 15; 236(2): 129-34.
  2. Örem  A, Değer O, Memiş O, Bahadır S, Ovali E, Çimşit G. Lp(a) lipoprotein levels as a predictor of risk for thrombogenic events in patients with Behcet’s disease. Ann Rheum Dis. 1995 Sep; 54(9): 726-9.
  3. Tosun M, Uslu T, İbrahim İmamoğlu H, Bahadır S, Erdolu S, Güler M. Coexisting ankylosing spondylitis and Behcet’s disease. Clin Rheumatol. 1996 Nov; 15(6): 619-20.
  4. Aynacı  FM, Mocan H, Bahadır S, Sari A, Aksoy A.A case of Menkes’ syndrome associated with deafness and inferior cerebellar vermian hypoplasia. Acta Paediatr. 1997 Jan; 86(1):121-3
  5. Örem A, Değer O, Çimşit G, Bahadır S,  Plasma polymorphonuclear leukocyte elastase levels and its relation to disease activity in psoriasis. Clin Chim Acta. 1997 Aug 8; 264(1): 49-56.
  6. Kutlu N, Kaklikkaya I, Bahadır S, Özcan F, Uzun Z, Cholesterol crystal embolism. Case report. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 1998 Mar; 32(1): 113-6.
  7. Apaydin  R, Bilen NG, Gül U, Bahadır S. Increased number of the cases of syphilis in Trabzon, a trade city in the Black Sea region of Turkey. Sex Transm Infect. 1998 Oct; 74(5): 377.
  8. Bahadır S, Apaydın R, Çimşit G, et al Oral İsotretinoin therapy in two patients with lupus miliaris disseminatus faciei. J Dermatol Treat 10 (3): 205-208 Sep. 1999.
  9. Bahadir S, Apaydin R, Cobanoğlu U, Kapicioğlu Z, Özoran Y, Gökçe M, Alpay K, Amiodarone pigmentation, eye and thyroid alterations. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2000 May; 14(3): 194-5.
  10. Bahadır S, Inaloz HS, Alpay  K, Ağaoğlu C, Çimşit G, Parlat P. Continuous terbinafine or pulse itraconazole: a comparative study on onychomycosis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2000 Sep; 14(5): 422-3.
  11. Baykan M, Çelik S, Erdöl C, Baykan E.C, Durmuş I, Bahadır S, Erdöl H, Örem C, Cakirbay H Behcet’s disease with a large intracardiac thrombus: a case report. Heart. 2001 Apr; 85(4): E7.
  12. Apaydin R, Gül U, Bahadır S, Siviloğlu C, Ofluoğlu, I. Dermatomyositis without muscle weakness associated with transitional cell carcinoma of the bladder. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002 Mar; 16(2): 172-4. No abstract available.
  13. Bahadır S, Çobanoğlu Ü, Alpay K, Özoran Y, Parlat P, Aykanat D, Merkel Cell Carcinoma J Eur Acad Dermatol Venereol 2003  Sep;17(5):602-4.
  14. Ahmetoğlu A, Işık Y, Aynacı O, Bahadır S, Aynacı M, Proteus Syndrome associated with liver involvement: case report. Genet Couns. 2003;14(2):221-6.
  15. Bahadır S, Çobanoglu Ü, Çimşit G, Yaylı S, Alpay K. Erythema Dyschromicum Perstans: Response to Dapsone Therapy. Int J Dermatol 2004;43:220-222. 
  16. Apaydın R, Bahadır S, Kaklikkaya N, Bilen N, Bayramgüler D. Possible role of Mycobacterium tuberculozis complex in Melkerson – Rosenthal syndrome demostrated with Gen- probe amplified Mycobacterium tuberculosis direct test. Australas J Dermatol 2004 May; 45 (2) 949-9.
  17. Bahadır S, Çobanoğlu Ü, Siviloğlu C, Kapıcıoğlu Z, Baykan M. Cutis Laxa-like pseudoxanthoma elasticum with ossification. Int J Dermatol 2004;43(5):375-8.
  18. Yaylı S, Bahadır S, Alpay K, Çimşit G, Çobanoğlu Ü, Tosun M..: Pyoderma Gangrenosum in association with Juvenile Rheumatoid Arthritis.  J Dermatol 2005;32:827-830.
  19. Bahadır S, Çobanoğlu Ü, Kapıcıoğlu Z, Tanrıöver Kandil S, Çimşit G, Sönmez M, Yaylı S. Lipoid proteinosis: A Case with Ophthalmologic and Psychiatric Findings. J Dermatol. 2006 Mar;33(3):215-218.
  20. Yaylı S, Uncu S, Alpay K, Yıldız K, Çimşit G, Bahadır S. A Case of Juvenil Hyaline Fibromatosis. J Dermatol 2006;33:260-264.
  21. Yayli S, Bahadir S, Alpay K, Cimşit G, Reis A. A case of juvenile subcorneal pustular dermatosis successfully treated with acitretin. Int J Dermatol 2006;45:1131-1133.
  22. Yaylı S, Bahadır S, Çimşit G, Bozkaya H, İmamoğlu Hİ,  Kul S. Coexistence of Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome and Neurofibromatosis Type 1: a case report. Am J Clin Dermatology 2008; 9:57-60.
  23. Yayli S, Akyazi H, Bahadir S, Alpay K, Cobanoğlu U. Coexistence of basal cell carcinomas and multiple sebaceous gland hyperplasias in a cyclosporine (ciclosporin)-treated renal transplant recipient. Am J Clin Dermatol 2010;11:59-62.
  24. Ozden MG, Tekin NS, Gürer MA, Akdemir D, Doğramacı C, Utaş S, Akman A, Evans SE, Bahadır S, Oztürkcan S, Ikizoğlu G, Sendur N, Köse O, Bek Y, Yaylı S, Cantürk T, Turanlı AY. Environmental risk factors in pediatric psoriasis: a multicenter case-control study. Pediatr Dermatol 2011;28:306-12.
  25. Uncu S, Yaylı S, Bahadır S, Okten A, Alpay K. Relevance of autoimmune thyroiditis in children and adolescents with vitiligo. Int J Dermatol 2011;50:175-9.
  26. Yaylı S, Tuğcugil S, Alpay K, Yıldız K, Nebioğlu A, Bahadır S. Yüzde yerleşen dev merkel hücreli karsinom. Turkderm 2012;46:98-100.
  27. Aksoy M, Özkorumak E, Bahadır S, Yaylı S, Arıca DA. Seboreik dermatit hastalarında yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon düzeyleri. Turkderm 2012;46:39-43.
  28. Yaylı S, Tiryaki A, Doğan S, İskender B, Bahadır S. Alopesi areatada stresin rolü ve hastaların yaşam kalitesinin androgenetik alopesi ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması. Turkderm 2012;46:134-137.
  29. Arıca DA, Arıca IE, Yaylı S, Çobanoglu U, Akay BN, Anadolu R, Bahadır S. Spitz nevus arising upon a congenital glomuvenous malformation. Pediatr Dermatol 2013;30:e25-6.
  30. Orem A, Yayli S, Arıca DA, Akcan B, Yücesan FB, Bahadir S. Lipoprotein-associated phospholipase A(2) level in patients with Behçet's disease. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013;27:e289-93.
  31. Baykal L, Arıca DA, Yaylı S, Örem A, Bahadır S, Altun E, Yaman H. Prevalence of Metabolic Syndrome in Patients with Mucosal Lichen Planus: A Case-Control Study. Am J Clin Dermatol. 2015;16(5):439-45.
  32. Baykal L, Arıca DA, Yaylı S, Altun E, Bahadır S. Pityriasis Lichenoides Et Varioliformis Acuta; Association with Tetanus Vaccination. J Clin Case Rep 2015;5:518.
  33. Baykal LS, Arıca DA, Baykal HŞ, Yaylı S, Bahadır S. The prevalence of sacroiliitis in patients with acne vulgaris using isotretinoin. Cutan Ocul Toxicol. 2017;36(2):176-179.
  34. Örem A, Arıca DA, Menteşe A, Özer SY, Karaca ZU, Bahadır S. Platelet-endothelial molecule SCUBE1 levels in patients with Behcet’s disease: A preliminary study.  Clinica Chimica Acta. 2017; 473(null), 157-159., Doi: 10.1016/j.cca.2017.08.020 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Editöre Mektup)
  35. BalabanN FY, Örem A, Arıca DA, Akcan BA, Akşan B, Özer SY, Kural B, Bahadır S.Soluble tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis and soluble cd163 levels in patients with Behcet’s disease. Atherosclerosis(263). 2017 ( (Yayın No: 4041129) (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Özet)
  36. Aksu Arıca D, Ozturk Topcu T, Baykal Selçuk L, Yaylı S, Seyman U, Fidan E, Bahadır S, Kavgacı H. Assessment of demodex presence in acne-like rash associated with cetuximab.  Cutan Ocul Toxicol. 2017;36(3):220-223.
  37. Altun E, Yayli S, Toraman B, Arica DA, Kalay E, Selcuk LB, Bahadir S. HLA-E*0101/0103X is Associated with Susceptibility to Pemphigus Vulgaris: A Case-control Study. Acta Dermatovenerol Croat. 2017;25(3):189-194.
  38. Altun E, Yaylı S, Selçuk LB, Arıca DA, Bahadır S. Clinical and Demographic Characteristics of Pemphigus Vulgaris Patients. Acta Dermatovenerol Croat. 2018;26(2):119-125.
  39. Baykal Selcuk L, Aksu Arica D, Ates E, Yayli S, Bahadir S. Sun-protective behaviours of Turkish young adults. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2019;35(3):178-186.
  40. Baykal Selcuk L, Aksu Arica D, Yayli S, Seyman Ü, Bahadir S. Mycosis Fungoides: A 10-year Turkish Experience. Acta Dermatovenerol Croat. 2019;27(3):153-158.
  41. Keskin S , Aksu Arica D , Orem A , Akcan B , Mentese A , Bahadir S . Ischemia modified albumin: a useful marker for increased oxidative stress in Behçet’s disease. Mucosa. 2019; 2(1): 19-27.
  42. Baykal Selcuk L, Ipek Ö, Aksu D, Yayli S, Bahadir S. Evaluation of factors that may affect disease development and severity in childhood atopic dermatitis [published online ahead of print, 2020 Feb 13]. G Ital Dermatol Venereol. 2020;10.23736/S0392-0488.20.06469-X. doi:10.23736/S0392-0488.20.06469-X
  43. Baykal Selçuk L, Katkat E, Aksu Arıca D, Yaylı S, Bahadır S. Sun-protection habits and knowledge of patients with vitiligo. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2020;29(1):7‐10.

YURT DIŞI BİLDİRİLER

  1. Bahadır S, Apaydın R, Çimşit G, Alpay K, Çobanoğlu Ü, Oral Isotretinoin Therapy In Two CasesWith Lupus Miliaris Disseminatus Faciei. 7 th Congress European Academy of Dermatology And Venereology (EADV) 1998; October, 7-11, Nice, FRANCE.
  2. Apaydın R, Bahadır S, Bilen N, Kaklıkaya N, Efendi H, Bayramgüler D, Detection Of Mycobacterium Tuberculasis Is Three Cases Of Melkerson Rosenthal Syndrome by Transcription Mediated Amplication System. 8th Congress of The European Academy of Dermatology And Venereology (EADV) 1999; September 27 October 3, Amsterdam, HOLLAND.
  3. Bahadır S, Alpay K, Çobanoğlu Ü, Yazıcı HS, Turgutalp H, Eruptive Vellus Hair Cysts. 8th Congress of The European Academy of Dermatology And Venereology (EADV) 1999; September 27 October 3, Amsterdam, HOLLAND.
  4. Bahadır S, Çobanoğlu Ü, Alpay K, Özoran Y, Parlat P,  Aykanat D, Merkel Cell Carcinoma. 9th Congress of The European Academy of Dermatology And Venereology (EADV) 2000; 11-15 October, Geneva, SWITZERLAND.
  5. Bahadır S, Akyazı H, Yayli S, Alpay K, Çobanoğlu Ü. Coexistence of basal cell carcinomas and sebaceous gland hyperplasia in a cyclosporin-treated renal transplant recipient. 14th EADV Congress, 12-16 October 2005, London, UK.
  6. Bahadır S, Yayli S, Akyazı H, Ersöz Ş, Alpay K. Mycosis fungoides palmaris et plantaris: A rare variant of mycosis fungoides. 15th EADV Congress, 4-8 October 2006, Rhodes, Greece.
  7. Yayli S, Bahadır S, Uncu S, Yıldız K, Alpay K, Çimşit G. Rothmund-Thomson syndrome in two siblings and their nephew. 15th EADV Congress, 4-8 October 2006, Rhodes, Greece.
  8. Yayli S, Çimşit G, Bahadır S, Uncu S, Akçay C, Doğan S. Isolated plexiform neurofibroma of face and neck.16th EADV Congress, 16-20 May 2007, Vienna, Austria.
  9. Uncu S, Yayli S, Bahadır S, Okten A, Alpay K. Relevance of autoimmune thyroiditis in children and adolescents with vitiligo. 5th EADV Spring Symposium, 22-25 May 2008, İstanbul, Türkiye. 12.
  10. Yayli S, Bahadır S, Sönmez M, Nergis Usta. Cyclosporin-induced immune thrombocytopenia in a patient with psoriasis vulgaris. 18th EADV Congress, 7-11 October 2009, Berlin, Germany.
  11. Arıca IE, Arıca DA, Yayli S, Çobanoglu U, Akay BN, Anadolu R, Bahadır S. Spitz nevus arising on a congenital glomangioma. 20th EADV Congress, 20-24 October 2011, Lisbon, Portugal.
  12. Keskin S, Yayli S, Örem A, Bahadır S, Akçan B, Arıca DA, Karahan C. Serum ischemia modified albumin levels in patients with Behçet's disease and its relationship with disease activity. 20th EADV Congress, 20-24 October 2011, Lisbon, Portugal.
  13. Yaylı S, Aksan B, Arıca DA, Bahadır S. Erectile dysfunction: a rare side effect of methotrexate. 3rd World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference, June 27 - July 1, 2012, Stockholm, Sweden.
  14. Arıca DA, Altun E, Yaylı S, Turgutalp H, Baykal L, Çimen FK, Bahadır S. A case of verrucous hemangioma. 11th Congress of ESPD, 16-19 May 2012, İstanbul, Türkiye.<
  15. Akşan B, Yaylı S, Arıca DA, Bahadır S, Turgutalp H, Okatan BK. A case of isolated collagenoma. 11th Congress of ESPD, 16-19 May 2012, İstanbul, Türkiye.
  16. Yayli S, Topbas M, Arıca DA, Bahadır S. Prevalence of psoriasis in Trabzon, Turkey 21st EADV Congress. 27-30 September 2012, Prague, Czech Republic.
  17. Arıca D, Bahadır S, Baykal L, Turgutalp H, Abdioğlu G, Yaylı S. A case of necrobiotic xanthogranuloma successfully treated with prednisolone. 22th EADV Congress. 2-6 October 2013, İstanbul, Turkey.
  18. Arıca DA, Bahadır S, Baykal L, Yaylı S, Ersöz Ş, Dindar H. A case of unilateral pigmented purpuric dermatosis. 12th World Congress of Pediatric Dermatology. 25-27 September 2013, Madrid, Spain.
  19. Baykal L, Aksu Arıca D, Bahadır S, Toprak E, Yayli S. Graham-Little-Piccardi-Lasseur syndrome. 23rd World Congress of Dermatology, 8-13 June 2015, Vancouver, Canada.
  20. Altun E, Yayli S, Toraman B, Aksu Arica D, Kalay E, Bahadir S. The evaluation of HLA-E gene polymorphisms in patients with pemphigus vulgaris. 24th EADV Congress, 7-11 October 2015, Copenhagen, Denmark.
  21. Toprak E, Yayli S, Aksu Arica D, Baykal Selçuk L, Bahadir S. Pruritus and its effects on the quality of life and functions in patients with chronic plaque psoriasis. 25th EADV Congress, 28 September-2 October 2016, Vienna, Austria.  

      YURT İÇİ MAKALELER

  1. Ergenekon G, Işık M, Bahadır S, Özdemir Ş, Ural A.: Psoriasisli Hastalarda Serum Çinko Değerleri ve Oral Topikal Çinko Tedavisi. Lepra Mecmuası, 1987,18, 4: 197-212.
  2. Bahadır S, Ergenekon G, Kot S, Bahadır Y, Özdemir Ş, Öbek A.: Diabetes Mellituslu Hastalarda Deri Bulguları. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, 1987,19, 2: 39-47.
  3. Bahadır, S., Ergenekon, G., Özdemir, Ş., Öbek, A.: Bir Olgu Nedeniyle Pachynochia Congenita. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, 1987,19, 1: 103-6.
  4. Ergenekon G, Özdemir Ş, Ural A, Kot S, Bahadır S.: İnternal Malign Hastalıklarda Deri Bulguları. Lepra Mecmuası, 1988,19, 1: 5-19.
  5. Alpay K, Akgün A, Erden M, Bahadır S, Özgür GK, Gacar N, Topikal Steroidlerin Pituiter-Adrenal Aks Supresyonuna Göre Relatif Güçleri. SBAD. 1992,3: 79-84.
  6. Alpay K,Yıldız K, Bahadır S, Erçin C, Çimşit G, Çalışkan K, Memiş Ö.: Keratozis Punctata. Dermatopatoloji Dergisi, 1993,2,1: 46-7.
  7. Alpay K, Bahadır S, Yıldız K, Çalışkan K, Erçin C.: Schamberg Hastalığı (Olgu) İdiopatik Progresif Pigmente Purpurik Dermatoz.Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 1993,3,1:12-4.
  8. Alpay K, Özoran Y, Bahadır S, Yıldız K, Çimşit G, Çalışkan K, Memiş Ö.: Lenfositoma Kutis. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 1993,27(2): 113-6.
  9. Erçin C, Yıldız K, Özoran Y, Bahadır S.: Malign Kondroid Siringoma. Dermatopatoloji Dergisi, 1993,2,2: 112-4.
  10. Kotogyan A, Oğuz O, Buracı G., Ve Ark.: Kronik Kaşıntılı Dermatozların Tedavisinde Akrivastin. Çok Merkezli Bir Çalışmanın Sonuçları. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 1993,27, 2: 101-4.
  11. Bahadır S, Alpay K, Çimşit G, Özoran Y, Çalışkan K, Harova G, Memiş Ö.: Göz Kapağı Yerleşimli Liken Planus. Lepra Mecmuası 1993,24, 4: 238-242.
  12. Memiş Ö, Alpay K, Bahadır S, Çimşit G, Yıldız K, Çalışkan K.: Lupus Vulgaris. Lepra Mecmuası, 1994,25,3: 132-8.
  13. Alpay K, Bahadır S, Turgutalp H, Çimşit G, Özoran Y, Çalışkan K, Harova Papillon-Lefevre Sendromu. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 1994,28, 1: 25-9.
  14. Alpay K, Bahadır S, Yıldız K, Çimşit G, Erçin C, Çalışkan K, Memiş Ö.: Bir Fox-Fordyce Olgusu. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 1994,28, 2: 115-6.
  15. Bahadır S, Alpay K, Çimşit G, Yıldız K, Zaimi M, Ferahbaş A, Çalışkan K.: Üç Klasik Kaposi Sarkomu Olgusu ve Tedavi Yaklaşımları. Karadeniz Tıp Dergisi 1994,7,4: 171-5.
  16. Bahadır S, Alpay K, Memiş Ö, Harova G, Çimşit G, Özoran Y.: Zosteriform Liken Planus. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1994,4,4: 176-8.
  17. Alpay K, Turgutalp H, Bahadır S, Ferahbaş A.: Lipoid Proteinozis. Dermatopatoloji Dergisi, 1995,1,2: 119-121,.
  18. Bülbül MZ, Alpay K, Bahadır S, Harova G, Şakıyan R.: Karbamazepine Bağlı Bir Eritema Multiforme Vakası. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi. 1995,5,2: 86-7.
  19. Ağaoğlu C, Bahadır S, Alpay K, Şakıyan R.: Gianotti-Crosti Sendromu. Dermatopatoloji Dergisi, 1995,3,4: 179-180.
  20. Şakıyan R, Harova G, Bahadır S, Zaimi M.: Adult Onset Xantogranuloma. Dermatopatoloji Dergisi, 1995,3,4: 189-191.
  21. Bahadır S, Reis A, Alpay K, Özoran Y, Ferahbaş A.: A Case of Monilethrix. Dermatopatoloji Dergisi, 1995,3,4: 192-4.
  22. Bahadır S, Şakıyan R, Alpay K, Harova G, Ferahbaş A, Gül U.: Bir PUPPP (Gebeliğin Pruritik Urtikaryen Papul ve Plakları) Olgusu. Karadeniz Tıp Dergisi, 1996,9,1: 26-8.
  23. Bahadır S, Kapıcıoğlu, Z, Alpay K, Ferahbaş A. Çalışkan K, Bülbül MZ, Gündoğdu V.: Rozaseli Olgularda Oküler Tutulum. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 1996,30, 2: 86-90.
  24. Bahadır S.: Güneş Işınlarının Deri Üzerine Etkileri ve Korunma. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1996,6,2: 90-6.
  25. Bahadır S, Şakıyan R, Kutlu N, Harova G, Dinç H, Kaklıkkaya İ.: A Kaposi Like Acroangiodermatitis (Stewart-Bluefarb Syndrome) Case. Dermatopatoloji Dergisi 1996,3,4: 164-7.
  26. Bahadır S, Şakıya R, Çimşit G, Bölükbaşı O, Çalışkan K, Gündoğdu V.: Segmental Abdominal Herpes Zoster Parezisi: Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1996,6,3: 149-152.
  27. Kapıcıoğlu Z, Bahadır S, Memiş Ö, Hidayet E, Ağaoğlu C, Gül U.: Prosiasis Olgularında Oküler Tutulum. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1996,6,3: 118-121.
  28. Alpay K, Bahadır S, Memiş Ö, Yıldız K, Ferahbaş A, Darestany, M., Gündoğdu, V.: Bir Kongenital Spitz Nevus Olgusu. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 1996,30,3: 141-4.
  29. Bahadır S, Reis A, Özoran Y, Alpay K, Ağaoğlu C, Çobanoğlu Ü.: Psoriazisde Mast Hücreleri. Dermatopatoloji Dergisi 1997,1,2: 18-21.
  30. Bahadır S, Bülbül M, Reis A, Memiş Ö, Ağaoğlu C.: Pityriasis Rubra Pilaris (2 olgu bildirisi). Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1997,.7: 119-122.
  31. Ağaoğlu C, Bahadır S, Alpay K, Ovalı E.: Deri Tümörlerinin Akım Sitometri Tekniği ile DNA Analizi. Dermatopatoloji Dergisi 1997,1-2: 5-9.
  32. Ferahbaş A, Bahadır S, Can G, Aydın K, Çimşit G.: Liken Planus İle Hepatit B ve Hepatit C Virus Enfeksiyonu İlişkisi. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 1997,7: 85-8.
  33. Bülbül  MZ, Bahadır S, Harova G, Alpay K.: Alopesi Areatanın İmmunfloresans Bulguları. Dermatopatoloji Dergisi. 1998; 7, 3-4: 121-4.
  34. Bahadır S, Apaydın R, Çimşit G, Çobanoğlu Ü, Alpay K.: Lupus Miliaris Disseminatus Facie. Dermatopatoloji Dergisi 1999;  1-2: 82-5.
  35. Apaydın R, Bahadır S Dermatolojide Mast Hücreleri. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi.1999; 9, 3 S: 167-175.
  36. Apaydın R, Bahadır S, Gül U, Kapıcıoğlu Z, Şiviloğlu Ç, Gökçe M, Psodoksantoma Elastikum (Olgu sunumu) Karadeniz Tıp Dergisi, 1999; 12, 1, 16-9.
  37. Apaydın R, Bilen N, Gül U, Bahadır S, Trabzon’da 1992-1996 Yılları Arasında İzlenen 82 Sifiliz Olgusunun Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi. 1999; 9, 3, 126-130.
  38. Bahadır S, Apaydın R, Çimşit G, Tekelioğlu Y, Parlat P, Bozok F, Bilen N, Alpay K,The Evaluation of T Lymphocytes and subsets, B Lymphocytes and Natural Killer (NK) Cells in Behçet’s Disease. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi. 2000; 10, 1, 7-12.
  39. Bahadır S, Apaydın R, Çimşit G, Çobanoğlu Ü, Alpay K, Lupus Miliaris Disseminatus Facieli 2 hastada Oral izotretinoin Tedavisi seçilmiş olgular. Retinoid Dergisi: 2000; 2; 10-5.
  40. Bahadır S.: İntrauterin ve Neonatol Herpes Simpleks Virus Enfeksiyonu. Lepra Mecmuası.2000; 1-2, 54-60.
  41. Parlat P, Bahadır S, Alpay K, Çimşit G, Bozok F, Tosun I, Trabzon ve Çevresinin Dermatofit Florası. Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 2000; 34, 2, 100-3.
  42. Çimşit G, Bahadır S, Yazıcı H, Alpay K, Gümele H, Bozok F, Bir Tüberoskleroz Olgusu.Lepra Mecmuası, 2000: 1-2, 76-82.
  43. Çimşit G, Agaoğlu C, Bahadır S, Tak H, Bozok F, Bir Edinsel Lokalize Trikoreksiz   Nodoza Olgusu. Lepra Mecmuası, 2000; 3-4, 166-172.
  44. Çimşit G, Aydın K, Bahadır S, Yazıcı HS, Alemdaroğlu S, Aydın S. Kuduz Aşısından Kaynaklanan Bir Liken Planus Olgusu:Tesadüf mü?  Dermatopatoloji Dergisi 2001;10:23-6.
  45. Bahadır S, Alpay K, Çobanoğlu Ü, Yazıcı HS, Turgutalp H, Eruptive Vellus Hair Cysts.Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi. 2001; 11, 4, 220-3.
  46. Bozok F, Bahadır S, Çimşit G, Alpay K, Parlat P, Arı N: Bir İnfantil Akropüstülosis Olgusu. Lepra Mecmuası. 2001; 32, 1-2, 92-6.
  47. Parlak P, Çimşit G, Bahadır S, Alpay K, Yazıcı HS, Arı N: Bir Hailey- Hailey Olgusu. Lepra Mecmuası. 2001, 32, 3-4, 157-163.
  48. Bahadır S, :  PUVA Etki Mekanizması, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2002, 12, 2, 81-4
  49. Yazıcı HS, Bahadır S, Köksal İ, Alpay K, Yazıcı Y, Yaylı S.: Psoriasis İle HCV Arasında ilişki Var mı? Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2002; 12, 3, 121-7.
  50. Bahadır S,  Yaylı S, Vaskulitlerin Sınıflandırılması – Tarihi Seyir.Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 2002; 36, 3: 173-7
  51. Yazıcı HS, Bahadır S, Parlat P, Şiviloğlu Ç, Alpay K, Jessnerin Lenfositik İnfiltrasyonu.Lepra Mecmuası 2002, 33, 1-2: 59-64
  52. Yarış N, Işık Y, Bahadır S, Kalyoncu M, Özoran Y, Ökten A, Sweet’s Syndrome  In Childhood A Case Treated With High Dose Methyl Prednisolon. Annals of Medical Sciences 2002;11,2-4:85-8
  53. Parlat P, Bahadır S, Yazıcı HS, Aykanat D, Alpay K, Sarı Tırnak Sendromlu İki Olgu.Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi. 2002 ,12, 2, 91-96.
  54. Bahadır S, Dermatolojide Tanı Koydurucu Spesifik Klinik Bulgular. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2003, 23, 81-88.
  55. Bahadır S,  Yaylı  S. Akne Vulgaris Tedavisi. Galenos Aylık  Tıp Dergisi. Sayı 75, cilt 7 Ocak 2003, 38-44.
  56. Yazıcı H.S, Bahadır S, Köksal İ, Alpay K, Yazıcı Y, Yaylı S. Psöriasis ile Hepatit C Enfeksiyonu Arasında İlişki Var Mı? Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2002;12:121-126.
  57. Bahadır S, Yaylı S.: Vaskülitlerin Sınıflandırılması: Tarihi seyir. Turkderm 2002(36);3:173-177.
  58. Bahadır S, Yaylı S.: Akne Vulgaris Tedavisi. Galenos Tıp Dergisi 2003(7);75:38-45.
  59. Bahadır S, Yaylı S.: Güneşe Bağlı Deri Hasarını Önlemede Antioksidanlar ve Dieter Faktörlerin Rolü. Türkiye Klinikleri Kozmetoloji 2004(5);4:196-200
  60. Uncu S, Bahadır S, Yaylı S, Alpay K, Aykanat D,  Çobanoğlu Ü.: Nevus Lipomatozis Süperfisialis: Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2005;15:31-33.
  61. Bahadır S, Yaylı S.: Psöriasise eşlik eden sistemik bozukluklar. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2005(1);13:56-61.
  62. Bahadır S, Yaylı S.: Çocuklarda Subkutan Yağ Dokusu Hastalıkları.  Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi 2005(1);4:147-153.
  63. Yaylı S, Bahadır S, Değer O, Çimşit G, Alpay K.: Vitiligo Etyolojisinde Nöropeptid Y’nin Rolü Var Mı? Turkderm 2005(39);1:41-45.
  64. Bahadır S, Yaylı S.: Çocuklarda Vitiligo: Epidemiyoloji ve etyoloji. Turkderm  2006;40:81-86
  65. Akyazı H, Yaylı S, Çobanoğlu Ü, Bahadır S, Alpay K. : Asitretin ile Tedavi Edilen Bir IgA Pemfigusu Olgusu. Turkderm, 2006;40 (Özel Ek B):54-56.
  66. Yaylı S, Bahadır S, Çobanoğlu Ü, Akyazı H, Uncu S. A case of flagellate hyperpigmentation following bleomycin therapy. T Klin Dermatol 2006;16:123-125.
  67. Bahadır S, Yaylı S. Melanoma: Evreleme. Turkderm 2007;41:Özel Sayı 2:15-19.
  68. Yaylı S, Bahadır S. Sistemik kontakt dermatit. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2008;1:103-106.
  69. Yaylı S, Bahadır S, Erkut N, Sönmez N. Cyclosporine-Induced Immune Thrombocytopenia in a Patient with Psoriasis Vulgaris. J Turk Acad Dermatol 2011;5: 1153c2.
  70. Yaylı S, Çevik OÇ, Arıca DA, Yıldız K, Okatan BK, Bahadır S. Morfea Plağı Üzerinde Gelişen Bir Büllöz Liken Skleroatrofikans Olgusu. Turk J Dermatol 2011;5:61-4.
  71. Yayli S, Topbaş M, Aksu Arica D, Tuğcugil S, Çapkin E, Bahadir S. Trabzon İlinde Psoriasis Prevalansı. Türkderm. 2016;50:141-144.
  72. Altun E, Baykal Selçuk L, Aksu Arica D, Yayli S, Bahadir S. Erüptif Psödoanjiyomatoz Olgusu. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi. 2016:104-106.
  73. Aksu Arıca D, Baykal Selçuk L, Yaylı S, Bayrak S, Bahadır S.  Üniversite hastanesi lazer ünitesi ilk yıl deneyimleri - The first-year experience of a university hospital laser unit.  Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereology. 2019; 53:7-14.
  74. Aksu Arıca D, Baykal Selçuk L, Aran T, Ateş E, Yaylı S, Bahadır S. Gebelikte Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü Kullanımı - The Use of Cosmetics and Personal Care Products During Pregnancy.  Turkish Journal of Dermatology / Türk Dermatoloji Dergisi. 2017; 11(1), 22-27.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

  1. Bahadır S, Alpay K, Memiş Ö, Harova G, Çimşit G, Özoran Y. Zosteriform Liken Planus. XI. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 27-31 Ekim, 1993, Trabzon.
  2. Bahadır S, Şakıyan R, Harova G, Kutlu N, Dinç H, Kaklikkaya İ. A Kaposi like Acroangiodermatitis (Stewart-Bluefarb Syndrome) case. Joint Meeting of Internal Society of Dermatology and Venereology, 6-9 June, 1995, İstanbul.
  3. Bahadır S, Şakıyan R, Çimşit G, Bölükbaşı O, Çalışkan K, Gündoğdu V. Segmental Abdominal Herpes Zoster Parezisi. I. Çukurova Dermatoloji Günleri, 16-18 Mayis, 1996, Adana.
  4. Çimşit G, Agaoğlu C, Bahadır S, Tak H. Bir Edinsel Lokalize Trikoreksis Nodaza Olgusu.V. Karadeniz Tıp Günleri, 27-30 Mayıs, 1996, Trabzon.
  5. Bahadır S, Bülbül M, Reis A, Memiş Ö, Agaoğlu C. Pityriasis Rubra Pilaris (2 olgu bildirisi). V. Karadeniz Tıp Günleri 27-30 Mayis, 1996, Trabzon.
  6. Bahadır S, Ferahbaş A, Agaoğlu C, Turgutalp H. Pitriasis Likenoides et Varioliformis Acuta (olgu sunumu). XII. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 2-5 Ekim, 1995, Ankara.
  7. Ferahbaş A, Bahadır S, Can G, Aydm K, Cimşit G. Liken Planus ile Hepatit B ve Hepatit C Virus ilişkisi. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 1-5 Ekim, 1996, Antalya.
  8. Apaydın R, Gül U, Bahadır S, Şiviloğlu Ç, Ofluoğlu İ. Amiyopatik Dermatomiyozit ve Mesane Kanseri Birlikteligi Olan bir Olgu. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 1-5 Ekim 1996, Antalya.
  9. Apaydın R, Bahadır S, Gül U, Şiviloğlu Ç, Kapıcıoğlu Z, Bülbül M, Gokçe M. Psödoksantoma Elastikum. III. Çukurova Dermatoloji Günleri, 4-5-6 Haziran 1998; Adana.
  10. Bahadır S, Apaydın R, Çobanoğlu Ü, Kapıcıoğlu Z, Parlat P, Gökçre M, Alpay K. Amiodarone Pigmentasyonu. XVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 19-24 Ekim, 1998, Kuşadası - İzmir.
  11. Bahadır S, Apaydın R, Tekelioğlu Y, Parlat P, Çimşit G, Bilen N, Alpay K. Behçet Hastalığında CD4 ve CD8 Lenfosit Subgruplarının Degerlendirilmesi. XVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 19-24 Ekim, 1998, Kuşadası - İzmir.
  12. Parlat P, Çimşit G, Arı N, Bahadır S, Alpay K. Bir Hailey-Hailey Olgusu. XVII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 19-24 Ekim, 1998, Kuşadası - İzmir.
  13. Bozok F, Bahadır S, Çimşit G, Alpay K, Parlat P. Bir Infantil Akropüstülosis Olgusu. XIV. Prof Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 17-22 Ekim, 1999, Ankara.
  14. Çimşit G, Aydın K, Bahadır S, Yazıcı HS, Alemdaroğlu Ş. Kuduz Aşısının Tetiklediği Bir Liken Planus O1gusu. XIV. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 17-22 Ekim, 1999, Ankara.
  15. Parlat P, Bahadır S, Alpay K, Çimşit G, Bozok F, Tosun İ, Yazici HS. Trabzon ve Çevresinin Dermatofit Florası. XIV. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 17-22 Ekim, 1999, Ankara.
  16. Çimşit G, Aydın K, Çaylan R, Bahadır S, Yaylı S. Behçet Hastalığında Hepatit B ve Hepatit C Enfeksiyonu Araştırılmalı mı? III. Çukurova Dermatoloji Günleri. 1-3 Haziran, 2000, Adana.
  17. Çimşit G, Aykanat D, Bahadır S, Alpay K, Özoran Y. Juvenil Ksantogranüloma Olgusu. III. Çukurova Dermatoloji Günleri. 1-3 Haziran, 2000, Adana.
  18. Parlat P, Bahadır S, Yazıcı HS, Aykanat D, Alpay K. Sarı Tırnak Sendromlu İki Olgu. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 26 Eylül - 1 Ekim, 2000, Antalya.
  19. Yarış N, Işık Y, Bahadır S, Özoran Y, Öktem A. Sweet Sendromlu Bir Olgu Sunumu. 44. Milli Pediatri Kongresi. 4-8 Eylul, 2000, Bursa.
  20. Yazıcı HS, Bahadır S, Parlat P, Şiviloğlu Ç. Jessner'in Lenfositik Infiltrasyonu (Olgu Sunumu). XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 26 Eylül - 1 Ekim, 2000, Antalya.
  21. Yaylı S, Bahadır S, Yazıcı HS, Aykanat D, Alpay K. Pitriyazis Rubra Pilarisli Iki Olguda Kalsipotriol Tedavisi. XV. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 30 Eylul - 4 Ekim 2001, Ankara.
  22. Aykanat D, Bahadır S, Yazıcı HS, Yaylı S, Çimşit G, Çiviloğlu Ş: Unilateral Linear Zosteriform Liken Planus. XV. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 30 Eylul - 4 Ekim 2001, Ankara.
  23. Bahadır S, Çobanoğlu Ü, Çimşit G, Yaylı S, Alpay K. Dapson Tedavisine Yanıt Veren Eritema Diskromikum Perstans Olgusu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 3-7 Eylül, 2002, Kapadokya.
  24. Çimşit G, Yaylı S, Bahadır S, Akyazı H. Bir olgu: Antikonvulsan Hipersensitivite Sendromu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 3-7 Eylül, 2002, Kapadokya.
  25. Çimşit G, Yaylı S, Bahadır S, Akyazı H. Bir olgu: Antikonvulsan hipersensitivite sendromu. 19.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2002, Kayseri.
  26. Akyazı H, Alpay K, Yaylı S, Çimşit G, Bahadır S, Aykanat D. Naproksene bağlı bir fiks ilaç erüpsiyonu olgusu. 16. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 31 Ağustos-4 Eylül 2003, Ankara.
  27. Uncu S, Yaylı S, Aykanat D, Alpay K, Bahadır S. Nevus lipomatozus süperfisialis: Olgu sunumu. 16. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 31 Ağustos-4 Eylül 2003, Ankara.
  28. Yaylı S, Akyazı H, Uncu S, Bahadır S, Çimşit G. Bir izole kollajenoma olgusu. 16. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 31 Ağustos-4 Eylül 2003, Ankara.
  29. Bahadır S, Yaylı S. Çocuklarda vitiligo: Epidemiyoloji ve etiyoloji. 1.Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 13-16 Mayıs 2004, Kayseri.
  30. Akyazı H, Yaylı S, Çobanoğlu Ü, Uncu S, Bahadır S, Alpay K. Asitretin ile tedavi edilen bir IgA pemfigusu olgusu 20.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 7-12 Eylül 2004, Çeşme, İzmir.
  31. Uncu S, Yaylı S, Akyazı H, Bahadır S, Çimşit G, Aykanat D. Jüvenil hyalin fibromatozis. 20.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 7-12 Eylül 2004, Çeşme, İzmir.
  32. Yaylı S, Bahadır S, Değer O, Çimşit G, Alpay K. Vitiligo etyolojisinde nöropeptid Y’nin rolü var mı? 20.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 7-12 Eylül 2004, Çeşme, İzmir.
  33. Yaylı S, Bahadır S, Reis A, Uncu S, Özer A. Bir jüvenil subkorneal püstüler dermatoz olgusu. Dermatoloji 2005 Bahar Simpozyumu, 1-4 Haziran 2005, İstanbul.
  34. Çimşit G, Akyazı H, Uncu S, Yaylı S, Bahadır S, Reis A. Çocukta ve yüz lokalizasyonlu bir liken skleroatrofikus olgusu. 17. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 15-19 Kasım 2005, Ankara.
  35. Akyazı H, Yaylı S, Bahadır S, Alpay K, Uncu S, Mungan S, Ersöz Ş. Psöriasis ile diskoid lupus eritematozus birlikteliği gösteren bir olgu. 17. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 15-19 Kasım 2005, Ankara.
  36. Yaylı S, Bahadır S, Çimşit G, Bozkaya H, İmamoğlu Hİ, Kul S. Nörofibromatozis tip 1’e eşlik eden Mayer-Rokitansky-Kustner-Hauser sendromlu bir olgu. 17. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 15-19 Kasım 2005, Ankara.
  37. Bahadır S, Yaylı S. Çocuklarda vitiligo: Pratik yaklaşımlar. 17. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 15-19 Kasım 2005, Ankara.
  38. Uncu S, Yaylı S, Çimşit G, Akçay C, Kul S, Bahadır S. Yüzde yerleşen Becker nevus: İki olgu. 2.Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 3-6 Mayıs 2006, Kayseri.
  39. Akyazı H, Keskin S, Yaylı S, Bahadır S, Akçay C, Çapkın AA. Topikal tretinoine iyi yanıt veren bir uleritema ofriyogenez olgusu. 21.Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-10 Eylül 2006, Antalya.
  40. Akyazı H, Hocaoğlu Ç, Alpay K, Yaylı S, Turhan M, Bahadır S. Akne vulgarisli hastalarda yaşam kalitesi. 21.Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-10 Eylül 2006, Antalya.
  41. Akyazı H, Kalaycı A, Yaylı S, Bahadır S, Mungan S, Yıldız K.  Topikal kalsipotriol tedavisine iyi yanıt veren meme başının nevoid hiperkeratozu olgusu. 21.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2006, Antalya.
  42. Kandil ST, Yaylı S, Hesapçıoğlu ST, Bahadır S, Çapkın AA, Göker Z. Psikiyatrik hastalıkların eşlik ettiği piebaldizm: İki kardeş olgu. 3.Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri 4-8 Haziran 2008, Trabzon.
  43. Yaylı S, Erdöl H, Uncu S, Bahadır S, Kola M, Çapkın AA, Türk A. Vitiligolu çocuklarda oküler bulgular. 3.Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 4-8 Haziran 2008, Trabzon.
  44. Yaylı S, Keskin S, Yıldız K, Güvendi GF, Bahadır S. Unilateral dev nevus spilus olgusu. 22.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 14-18 Ekim 2008, Konya.
  45. Çapkın AA, Yaylı S, Keskin S, Bahadır S, Ersöz Ş, Saygın İ. Hodgkin lenfomanın öncülü olan bir pleva olgusu.19. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 11-15 Kasım 2009, Ankara.
  46. Yaylı S, Tuğcugil S, Alpay K, Yıldız K, Nebioğlu A, Bahadır S. Yüzde yerleşen dev merkel hücreli karsinom. Dermatoloji Dermatoonkoloji Gündemi, 26-30 Mayıs 2010, Çeşme, İzmir. 
  47. Akşan B, Yaylı S, Keskin S, Bahadır S. Penisin sklerozan lenfanjiti. 23.Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2010, Antalya.
  48. Öztürk S, Yaylı S, Keskin S, Özoran Y, Kolomuç M, Bahadır S. Moksifloksasine bağlı ellerde yerleşen fiks ilaç erüpsiyonu. 23.Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2010, Antalya.
  49. Tuğcugil S, Yaylı S, Tekeş K, Bahadır S.Testosteron transdermal jel kullanımına bağlı gelişen şiddetli kutanöz ülserasyon olgusu. 23.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-23 Ekim 2010, Antalya.
  50. Yaylı S,  Çevik OÇ, Arıca DA, Yıldız K, Okatan BK, Bahadır S. Morfeanın nadir bir yüzü: Bir büllöz morfea olgusu. 23.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-23 Ekim 2010, Antalya.
  51. Baykal L, Yaylı S, Çevik OÇ, Arıca DA, Bahadır S.  İnfantil annuler alopesi: Bir halo skalp ring olgusu. 5.Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 13-16 Nisan 2011, Kuşadası, Aydın.
  52. Baykal L, Tuğcugil S, Yaylı S, Arıca DA, Bahadır S. Bir İnfantil Alopesi Universalis Olgusu. 5.Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 13-16 Nisan 2011, Kuşadası, Aydın.
  53. Arıca DA, Tuğcugil S, Yaylı S, Cansu A, Bahadır S. Cafe au lait lekeleri eşliğinde juvenil ksantogranulom, olası nörofibromatozis tip 1 birlikteliği olan olgu sunumu. 6. Ege Dermatoloji Günleri, 4-8 Mayıs 2011, Muğla.
  54. Arıca DA, Baykal L, Yaylı S, Akşan B, Bahadır S. Nadir görülen nörofibromatozis varyantları: Diffüz / nodüler pleksiform nörofibromatozis. 6. Ege Dermatoloji Günleri, 4-8 Mayıs 2011, Muğla.
  55. Arıca DA, Özkorumak E, Yaylı S, Baykal L, Altun E, Bahadır S. Bir üniversite hastanesinin dermatoloji polikliniğine başvuran ergenlerde psikodermatolojik hastalık sıklığının araştırılması: Bir ön çalışma. 16. Ergen Günleri, 17-19 Kasım 2011, Trabzon.
  56. Altun E, Arıca DA, Yaylı S, Ergin E, Reis A, Bahadır S. Piyoderma gangrenozum ve Dressler sendromu birlikteliği olan olgu sunumu. 20. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu, 16-20 Kasım 2011, Ankara.
  57. Altun E, Arıca DA, Baykal L, Yaylı S, Mungan S, Bahadır S. Elin tekrarlayan nötrofilik dermatozu. 20. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu, 16-20 Kasım 2011, Ankara.
  58. Baykal L, Arıca DA, Yaylı S, Özoran Y, Bahadır S. Morfea Profunda. 20. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu, 16-20 Kasım 2011, Ankara.
  59. Öztürk S, Ergin E, Arıca DA, Yaylı S, Okatan BK, Özoran Y, Bahadır S. Segmental vitiligo, becker nevus ve psoriasis birlikteliği olan olgu sunumu. 24.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Gaziantep.
  60. Arıca DA, Altun E, Yaylı S, Özoran Y, Abdioğlu GY, Bahadır S. Akut myeloid lösemi olgusunda gelişen büllöz Sweet sendromu. 24.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Gaziantep.
  61. Baykal L, Yaylı S, Arıca DA, Bahadır S. Hipopigmente maküllerin ayırıcı tanısında Bier Lekeleri. 24.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Gaziantep.
  62. Arıca DA, Baykal L, Yaylı S, Ersöz Ş, Dindar H, Bahadır S. Unilateral pigmente purpurik dermatoz olgusu. 24.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Gaziantep.
  63. Arıca DA, Altun E, Yaylı S, Ergin E, Yıldız K, Özoran Y,Koçyiğit S, Çelik MA, Bahadır S. Lupus Vulgaris zemininde gelişen Skuamöz hücreli karsinom. 24.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Gaziantep.
  64. Akbulut U, Yaylı S, Arıca DA, Altun E, Çakır M, Bahadır S. Çölyak hastalığı olan çocuklarda dermatitis herpetiformis sıklığı. 1. Güz Toplantısı, Otoimmün Büllöz Hastalıklar, 13-14 Eylül 2013, Trabzon.
  65. Baykal L, Tuğcugil S, Yaylı S, Arıca DA, Ersöz S, Bahadır S. Mukozal pemfigus tanısında bir çeldirici: Sitolojik atipi. 1. Güz Toplantısı, Otoimmün Büllöz Hastalıklar, 13-14 Eylül 2013, Trabzon.
  66. Baykal L, Yaylı S, Arıca DA, Ergin E, Bahadır S. Yüksek doz metotreksata bağlı gelişen büllöz akral eritem. 21. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu, 13-17 Kasım 2013, Ankara.
  67. Tuğcugil S, Ergin E, Baykal L, Arıca DA, Bahadır S, Yaylı S. Çocukluk çağı edinsel melanositik nevusların klinik ve dermoskopik özelliklerinin yapısal ve çevresel faktörlerle ilişkisi. 21. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu, 13-17 Kasım 2013, Ankara.
  68. Toprak E., Aksu Arica D., Altun E., Özoran Y., Çeşmecioğlu E., Yayli S, Bahadır S. Bir meme kanseri deri metastazı olgusu. 25.Ulusal Dermatoloji Kongresi,  21-25 Ekim 2014, Antalya.
  69. Baykal L, Arıca DA, Örem A, Yaylı S, Bahadır S. Liken planus hastalarında kardiyometabolik risk profilinin değerlendirilmesi. 25.Ulusal Dermatoloji Kongresi,  21-25 Ekim 2014, Antalya. 
  70. Altun E, Baykal L, Arıca DA, Yaylı S, Bahadır S. Erüptif psödoanjiomatozis olgusu. 10. Ege Günleri, 5-10 Mayıs 2015, Fethiye.
  71. Baykal Selçuk L, Arıca DA, Şahin H, Yaylı S, Bahadır S, Karaca Ural Z. İsotretinoin kullanan akne vulgarisli hastalarda sakroileit sıklığı. 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-23 Ekim 2016, Antalya
  72. Arıca DA, Topçu TÖ, Baykal Selçuk L, Yaylı S, Seyman Ü, Fidan E, Bahadır S, Kavgacı H. Setuksimaba bağlı akneiform erüpsiyonda demodex varlığının değerlendirilmesi. 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-23 Ekim 2016, Antalya.
  73. Arıca DA, Baykal Selçuk L, Yaylı S, Bahadır S. Yoğun atımlı ışık kaynağı ile tedavi edilen bir nevus flammeus olgusu. 6.Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri, 17-20 Kasım 2016, Ankara.
  74. Karaca Ural Z, Baykal Selçuk L, Arıca DA, Yaylı S, Bahadır S. Melkersson-Rosenthal sendromu. 11.Ege Dermatoloji Günleri, 11-15 Mayıs 2016, Çeşme.
  75. Baykal L, Arıca DA, Yaylı S, Bahadır S, Seyman Ü. Mikozis fungoidesli hastalarda 10 yıllık gözlem. 5.DOD Dermatoloji Gündemi, 28 Eylül-1 Ekim 2017, Kuşadası.
  76. Bayrak S, Baykal Selçuk L, Arıca DA,Yaylı S, Bahadır S. Psoriazis Tedavisinde Biyolojikler: Etkinlik ve İlaçta Kalımla İlişkili Yedi Yıllık Veriler.  27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 16 Ekim - 20 Ekim 2018, Antalya.
  77. Ferhatosmanoğlu A, Baykal Selçuk L, Arıca DA, Bahadır S, Ustaoğlu MM, Erçin ME. Punktat Palmoplantar Keratoderma Olgusu. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 16 Ekim - 20 Ekim 2018, Antalya.
  78. İpek Ö, Baykal Selçuk L, Arıca DA, Yaylı S, Bahadır S.  Atopik Dermatitte Hastalık Şiddetinin Hasta Ve Ebeveynlerinin Klinik Ve Sosyodemografik Özellikleri İle İlişkisi. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 16 Ekim - 20 Ekim 2018, Antalya.
  79. Ferhatosmanoğlu A, Baykal Selçuk L, Arıca DA, Yaylı S, Bahadır S.  Konjenital Trikoreksis Nodoza Ve Trikoreksis İnvajinata Birlikteliği.  27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 16 Ekim - 20 Ekim 2018, Antalya.

KİTAP BÖLÜMLERİ

  1. Bahadır S. Fabry Hastalığı. Dermatoloji Cilt 2, Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur VL, Ed, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss 1277-1287. 2008
  2. Yaylı S, Bahadır S. Eozinofilik fassiitis. Dermatolojide Tedavi, Editörler: Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S. 1.baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010, p.194-7.
  3. Yaylı S, Bahadır S. Eritema annülare sentrifugum. Dermatolojide Tedavi, Editörler: Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S. 1.Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010, p.209-11.
  4. Bahadır S, Yaylı S. Gebelikte sistemik ve yerel dermatolojik tedavi. Dermatoloji Cilt 1-2, Editörler: Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur VL. 3.Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2008, p.1176-88.
  5. Dermatoloji, Bölüm adı:(Vitiligo ve diğer hipopigmentasyon bozuklukları) (2012)., Bahadır S, Aksu Arıca D,  Nobel Tıp Kitabevleri, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 26, ISBN:978-975-420-903-7, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4948949)
  6. Pediyatrik Dermatoloji Çocuklarda sık rastlanan deri hastalıkları, Bölüm adı:(Yenidoğanın toksik eritemleri) (2014)., Bahadır S, Aksu Arıca D,  Akademi Yayınevi, Editör:NESLİHAN ŞENDUR, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 8, ISBN:978-605-5013-43-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4948912)
  7. Pratik rehber Botulinum toksin uygulamaları, Bölüm adı:(Çene) (2015)., Aksu Arıca D, Bahadır S,  Dünya Tıp Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 8, ISBN:978-605-84623-4-2, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2042923)
  8. Dermatoloji Rehberi, Bölüm adı:(Tırnak hastalıkları) (2016)., Aksu Arıca D, Bahadır S,  Akademi Yayınevi, Editör:NESLİHAN ŞENDUR, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 50, ISBN:978-605-5013-80-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3149661)
  9. Akne ve rozase tanı ve tedavi, Bölüm adı:(İdame tedavi) (2018)., Bahadır S, Aksu Arıca D,  Türk Dermatoloji Derneği Yayınları, Editör:Sarıcaoğlu H, Ünal İ, Karaman G, Ferahbaş Kesikoğlı A, Karadağ AS, Şikar aktürk A, Kalkan G, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 5, ISBN:978-975-96175-5-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4710228)
  10. Dermatoonkoloji, Bölüm adı:(Benign melanositik tümörler) (2019)., Aksu Arıca D, Bahadır S,  Dünya Tıp Kitabevi, Editör:Özkan AŞ, Akyol M, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9259-62-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5744694)
  11. Pediatrik Dermatoloji Rehberi, Bölüm adı:(Yenidoğanın toksik eritemleri) (2019)., Bahadır S, Aksu Arıca D,  Dünya Tıp Kitabevi, Editör:NESLİHAN ŞENDUR, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 7, ISBN:978-605-9615-25-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4948903)